Alla inlägg av Gunilla Gerdvall

Tomten kom med mandariner!

Idag fick alla elever på skolan frukt, även de som går på Rönnen. Det bjöds på mandariner till alla som ville ha och det blev många glada miner. Så här önskar eleverna i mellanstadiet att det alltid skulle vara. Om eleverna får en frukt på förmiddagen så blir det lättare att orka jobba fram till lunch.

Ett brev har sänts till kommunen från vår ordförande Ella där hon skickar denna önskan till kommunens politiker. Nu hoppas vi på att politikerna, eller kanske tomten, infriar denna önskan! Vi håller tummarna!


Prenumerera på nya blogginlägg

Brev till våra politiker

Vid vårt förra elevråd kom det önskemål från eleverna på Rönnen att även de i mellanstadiet gärna ville få frukt från kommunen. Därför skrev vår ordförande Ella ett brev där hon framförde denna önskan. Elevrådet vill gärna träffa kommunens politiker och intervjua dem och få höra vad de vill göra för eleverna i kommunen. Även denna förfrågan skickades med i brevet.

Nu väntar vi ivrigt på att få ett svar från de som bestämmer över skolorna här i Hallsberg. Spännande! 😀

Om du vill läsa Ellas brev så kan du göra det genom att klicka på texten här nedan:

Hej alla trevliga politiker i Utbildningsnämnden!


Prenumerera på nya blogginlägg

Decembers protokoll

Elevråd 14/12-17

Närvarande:

Åk 1: Ibrahim & William

Åk 2: Aleksander, Cassiopeja & Idris

Åk 3: Hanan & Thea

Åk 4: Surafiel

Åk 5: Nivethan

Åk 6: Lah Poe & Leo

Vuxna:  Anna, Catharina & Gunilla

 

 1. Ordförande öppnade mötet.

 

 1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

 1. Gunilla berättade att tvåorna har en till elevrådsrepresentant från och med idag, det är Cassiopeja som kommer att ingå i elevrådet. Detta beror på att tvåorna är så många att de nu är tre klasser och varje klass ska ha sin representant. Gunilla berättade också att brevet till våra politiker i Utbildningsnämnden som tar upp att även eleverna på Rönnen vill ha frukt samt att elevrådet vill träffa politikerna kommer att skickas idag. Brevet kommer att läggas ut på vår blogg, elevrådet.se, för de som vill läsa det.

 

 1. Rapporter från de olika klassråden:

 

1:an: Kasta ej snöbollar på rasterna, var snälla mot varandra och ta inte med leksaksvapen till skolan. Vi vill ha vinterutedag med hela skolan och vi vill ha en snälldag på skolan då alla elever får lära känna varandra bättre och får göra trevliga saker tillsammans.

 

2:an: Vi vill ha mer slöjd (Svar direkt från Catharina: Det finns en bestämd timplan som skolan måste följa, vi kan inte påverka det själva), vi önskar ett blinkande öra i klassrummet och ljuddämpade saker. Vi önskar inneraster och ett rum med en beyblade-bana. Vi vill att det ska finnas snöbollförbudsskyltar (Svar direkt: Det finns en snöförbudsskylt uppsatt vid ingången till idrottshallen). Kom ihåg att låta andras skor och saker vara ifred i kapprummen. Vi vill ha julmust!

 

3:an: Längre raster önskas (Svar direkt: Det är bestämt hur mycket lektionstid elever ska ha så den kan man inte minska på så om man skulle ge längre raster måste man även förlänga skoldagen med lika mycket tid), vi vill äta med faddrarna oftare, vi vill ha en klätterställning (Svar direkt: Kommunen satsar just nu på att rusta upp skolor i kommunen så inga pengar läggs för tillfället på skolgårdar), julmust önskas varje år. Vi vill ha en städdag ute (Svar direkt: Kom ihåg att alla klasser har områden som de är ansvariga för att städa och hålla snygga. Vid en koll bland elevrådsrepresentanterna var det endast år 1 och 4 som sa att de visste om detta och att de hade varit ute och städat sitt område). En lugn-dag inomhus önskas då allt ska gå lugnt till.

 

4:an: Inget att ta upp.

 

5:an: Kan man få kasta snöboll vid spontan?

 

6:an: Vi vill ha julmust! Vi vill ha snöbollskrig vid grusplan, vi vill ha en resa till Kvarntorp med hela skolan, vi vill ha nya hörlurar (Svar direkt: Kanske får ni nya hörlurar när era nya lärplattor kommer? Vänta och se till efter jullovet annars bör vi tala med ansvarig att de trasiga behöver bytas ut), högre ljud på in ringningsklockorna behövs, vi vill se en film en gång om året.

 

 1. Bloggen: Vi har några filmer som ska göras och alla i elevrådet var sugna att hjälpa till. En film om vänskap och en om skolgården har vi tänkt att göra.

 

 1. Övriga frågor: Inget att ta upp.

 

 1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Leo

Sekreterare: Lah Poe


Prenumerera på nya blogginlägg

Novembers protokoll

Elevråd 13/11-17

Närvarande:

Åk 1: Ibrahim & Fiona

Åk 2: Aleksander & Idris

Åk 3: Hanan & Esrom

Åk 4: Mario

Åk 5: Ida & Nivethan

Åk 6: Lah Poe & Ella

Vuxna:  Anna, Gunilla & Catharina

 

 1. Ordförande öppnade mötet.

 

 1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

 1. Anna och Catharina tog upp att alla måste vara rädda om skolans saker, inte förstöra inne på toaletterna genom att sparka sönder eller skruva upp vattenlåsen

 

 1. Rapporter från de olika klassråden:

 

1:an: Man ska inte svära, använd hjälm på kullen på vintern, vi vill ha friluftsdag när det blir snö. Tänk på att vara snälla mot varandra! Kan elevrådet göra en film om skolgården och skolgårdens gränser? (Svar direkt: Elevrådet ska försöka fixa en film.) Biljardbord önskas till fritids.

 

2:an: Ta inte med nötter till skolan, bråka inte, ta inte med leksaker till skolan och ta in bollarna efter rasterna.  Vi önskar en klättervägg, en klätterställning och en skruvrutschbana (Svar direkt: Just nu satsar kommunen på att rusta upp skolorna så vi får ingen upp rusting av skolgården). Vi vill spika i träplank som rastaktivitet. Det växer sly på grusplanenen (Svar direkt: Catharina ska ta upp det med Fastighet). Tänk på att inte störa de som har lektioner.

 

3:an: Gaga-bollsregler önskas i klassen (Svar direkt: Reglerna finns att dra ut från elevrådets blogg, de har även mailats ut till alla lärare). Ett förslag: om man inte följer gaga-bollsreglerna borde man inte få spela på en vecka. Följ reglerna vid kompisgungan.

 

4:an: Inget att ta upp.

 

5:an: Sprid inte rykten om folk, tänk på vad ni säger. Det är bra att det har blivit lite lugnare i skolan.

 

6:an: Vi önskar att även eleverna på Rönnen ska få frukt innan man går ut på 10-rasten (Svar direkt: Elevrådet ska skriva ett mail till kommunens politiker och lägga fram detta förslag). Vi önskar att det fanns olika aktiviteter att välja mellan på elevens val. Vi vill göra något roligt med hela skolan innan vi ska till Transten. Vi vill få tillbaka Mästarnas mästare. Förslag på olika rastaktiviteter gavs till Anna.

 

 1. Elevrådets blogg: Göra en film om skolgården och gränserna. Tipsa om hur man är en bra kompis. Vi vill bjuda in politiker från alla partier i kommunen och intervjua dem om vad de vill göra för eleverna i skolan.

 

 1. Övriga frågor: Gunilla berättade att kommunens politiker läser våra protokoll. Läs på elevrådet.se under fliken protokoll om ni vill veta exakt vad som händer med protokollen som vi sänder med mail till Bildningsnämnden.

 

 1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Ella

Sekreterare: Lah Poe

 


Prenumerera på nya blogginlägg