Oktobers protokoll

Elevråd 9/10 -17

Närvarande:

Åk 1: Ibrahim & William

Åk 2: Alekander

Åk 3: Hanan & Thea

Åk 4: Mario & Surafiel

Åk 5: Ida & Nivethan

Åk 6: Lah Poe & Ella

Vuxna:  Anna & Gunilla

Gäst: vaktmästaren Anders

 1. Ordförande öppnade mötet.

 

 1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

 1. Vi fick besök av vår vaktmästare Anders. Anders berättade att nya nät är fixade till våra fotbollsmål. Han sa även att det finns elever på Rönnen som skruvar upp ringen under handfatet inne på toaletterna så att det rinner ut vatten på golvet. Detta får man förstås inte göra! Det kan bli vattenskador och toaletten kan bli avstängd. De som skruvar på dessa ringar måste genast sluta med detta! Anders frågade elevrådet om hur vi ska göra med den trasiga dörren till gaga-rinken, skruva igen eller byta gångjärn. Elevrådet beslutade att dörren ska skruvas igen och att fler ”trappsteg” ska sättas dit. Det går att öppna dörren igen om man vill ha det så senare. (Det finns en film på elevrådets blogg när Anders talar om detta. Se filmen på elevrådet.se) Anna och Anders funderar på vart bollförbudskyltarna ska sättas upp och skoförbudsskyltarna till Rönnen kommer att ordnas inom kort.

 

 1. Rapporter från de olika klassråden:

1:an Gav förslag till många olika rastaktiviteter som Anna skrev upp. Man får inte säga fula saker till andra, det är bra med lärare så flera lärare önskas på skolan. Ta inte andras saker och var snäll mot alla. De önskar en spring- eller hopptävling där alla får medaljer som pris. De önskas ett maskeraddisco för hela skolan. (Svar direkt: sexorna kommer att försöka fixa det.) Trivselreglerna är bra! Papper och tvål önskas i klassrummen, flera gungor önskas (Svar direkt: Just nu satsar kommunen på att rusta upp skolor invändigt så det läggs inga pengar på skolgårdar just nu) Måla och fixa borden och bänkarna ute.

2:an Gav förslag till rastaktiviteter som de gav till Anna.

3:an Förslag att man ska ha olika tider för när klasser får spela gaga-boll: 1-2:an en rast, 3-4:an en rast och 5-6:an en rast. (Elevrådet diskuterade saken och kom fram till att de tycker att det var en bra idé att genomföra på 10-rasten då alla skolans elever är ute samtidigt. Förslaget förs vidare till lärarna så även de får tycka till.) Tyckte att dessa punkter på trivselreglerna kan tas bors helt då de är självklara ändå; godisregeln, arbetsroregeln samt ute på rasterna. Förslag på ny regel: inte använda andras saker, skillnad på mitt och ditt. De tycker att kompissolen ska fyllas i (Vi skickar frågan vidare till Trivselgruppen), önskar även att flera ska få gunga på kompsgungan samtidigt (Det tyckte inte elevrådet för det blir trångt och man kan göra sig illa och det blir tungt och gungan kan gå sönder). Bollar från vår skola har setts vid korven (Elevrådet tycker att om någon ser skolans bollar på fel ställe så ta med bollen till skolan), var noga med att ta in bollarna till klassrummen efter rasterna!

4:an Tycker att keps och luva borde få användas inomhus.

5:an Inga leksaker borde tas med till skolan, trivselreglerna är bra, bra att ha en extra lärare då blir det bättre arbetsro i klassrummen.

6:an Det är mycket svordomar på skolan nu (Elevrådet ber er alla att tänka på vad ni säger så att vi får ett trevligt klimat på vår skola), dålig arbetsro i de gemensamma utrymmen som vi har så som i ljusgårdarna t ex, vill ha keps och luva inomhus när det är kallt, önskar att få var ute på rasterna om det är fint väder och inne om det är dåligt väder (Svar direkt: Våra klassrum behöver vädras på rasterna för att ventilationen ska fungera allra bäst, rastvakterna räcker inte till att vakta både inomhus och utomhus, alla blir piggare av att få frisk luft och lärarna kan behöva förbereda lektioner på rasten), var får man spela fotboll? (Svar direkt: På fotbollsplanen, gräsytorna och vid bollplanket, men inte mellan husen för då kan fönsterrutorna lätt gå sönder och det kan även störa de elever som har lektioner), får man kasta upp snöbollar i luften? (Svar direkt: Ingen snöbollskastning under skoltid, inte ens upp i luften) Vill ha mobilerna ibland (Svar direkt: Föräldrar, elever och skolans personal har tagit ett gemensamt beslut om att vi inte ska ha mobiltelefoner under lektionstid), för få rastvakter ibland. Sexorna hade skickat med många olika tankar från enskilda elever om vad de tyckte om skolans regler som alla lästes upp för elevrådet.

 

 1. Elevrådets blogg: Ella, Lah Poe och Ida ska göra en intervju med vår rektor. Elevrådsrepresentanter får gärna göra olika inlägg till bloggen på elevens val om det finns tid för det där och sedan ge materialet till Gunilla så lägger hon ut det.

 

 1. Övriga frågor: Skolans trivselregler lästes upp och med alla klassers medskickade synpunkter i minnet tyckte elevrådet att dessa regler är bra.

 

 1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Ella

Sekreterare: Lah Poe

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Nya bollar!

På elevrådet i september var det många klasser som önskade sig olika bollar till sina klasser. Vår rektor Catharina såg till att alla klasser nu har fått några olika bollar samt kortlekar till klasserna. Jättetrevligt! Var nu noggranna med med att ta in era bollar så att ni kan använda dem riktigt länge och ha många roliga raster med dem.

Alla årskurser har fått olika färger på sina bollar. Jättebra tycker vi!


Prenumerera på nya blogginlägg

Septembers elevrådsprotokoll

Elevråd 20/9 -17

Närvarande:

Åk 1: Ibrahim & William

Åk 2: Sanna & Idris

Åk 3: Hanan & Thea

Åk 4: Mario & Surafiel

Åk 5: Ida & Nivethan

Åk 6: Lah Poe & Ella

Vuxna: Catharina, Anna & Gunilla

 1. Ordförande öppnar mötet.

 

 1. Gunilla berättar om elevrådets stadgar och elevråd tyckte att de var bra och godkände dem.

 

 1. Rapporter från de olika klassråden:

 

1:an Alla ska följa reglerna på gagaboll. Alla ska vara snälla mot varandra och säga snälla saker. Det ska vara arbetsro i skolan, ta inte sönder skolans saker, vi önskar längre hopprep (Svar direkt: Anna fixar hopprep), längre rutschbana önskas (Svar direkt: det blir ingen satsning på vår skolgård just nu, det kostar mycket pengar).

 

2:an Vi vill ha roligare saker till skolgården (Svar direkt: det blir ingen satsning på vår skolgård just nu, det kostar mycket pengar) och flera fotbollar (Svar direkt: Catharina ordnar så att alla klasser får två bollar var).

 

3:an Inget att ta upp.

 

4:an Laga klockan (Gunilla svarar direkt att den var trasig och den ska lagas så fort reservdelarna har kommit), vuxna gör inget när någon är ensam på rasten (Tips från elevrådet: Säg till en rastvakt om du känner dig ensam eller ställ dig i vår kompissol och vänta på att en vän dyker upp), skärmväggar önskas i matsalen (Catharina funderar på det tillsammans med städ och vaktmästare, det är inte bortglömt), en till kingplan önskas och de önskar att de gamla rutorna fylls i (Vi skickar över frågan till Trivselgruppen). Övervakningskameror önskas (Catharina berättade att det är stränga regler för var man får sätta upp en kamera i en offentlig miljö och vi har inte fått tillåtelse att sätta upp några sådana på skolan), Vi vill använda våra mobiler på rasterna (Svar direkt: Det har tagits ett gemensamt beslut av föräldrar, elever och personal att vi inte ska ha mobilerna under skoltid), fixa lustishusen (Catharina ska tala med mannen som målar om vår skola just nu och fråga om han kan måla även våra lustishus).

 

5:an Förslag: 5 min mindre rast om man förstör på lektionen, mobbas inte, ett nytt mål på grusplanen önskas, höj på kompisgungan, förslag till gagabolls regler: en vuxen ska alltid vara där, de som står i kön ska inte hänga in på plan, inte hoppa in över staketet, inte sparka på bollen, inte samarbeta, kör alla mot alla, inte gå före i kön. En lista i varje klassrum med gagabolls-reglerna önskas (Elevrådet tyckte att femmornas regelförslag var bra och röstade ja till att vi ska ha dessa regler plus de gamla. Anna ordnar så att alla klasser får en lapp med reglerna till sina klassrum), flytta på gagabollsrinken till en annan plats (Catharina svara att det inte finns någon bättre plats så den kan ej flyttas), skoförbudsskyltar behövs på rönnen (Anna kollar upp detta), bollförbudsskyltar mellan husen behövs (Svar direkt: Skyltarna är färdiga men har inte blivit uppsatta, Anna påminner vaktmästaren), vi önskar basketbollar och fotbollar (Svar direkt: Catharina ordnar så att alla klasser får två bollar var).

 

6:an Små ramper önskas, nya klassbollar (Svar direkt: Catharina ordnar så att alla klasser får två bollar var), flera rastaktiviteter önskas, en städdag önskas.

 

 1. Övriga frågor: Anna säger att hon gärna tar emot förslag på rastaktiviteter. Kom gärna till henne med tips. Diskutera i klasserna och skicka med tipsen till nästa elevråd.

 

 1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Ella

Sekreterare: Lah Poe


Prenumerera på nya blogginlägg

Första elevrådet avklarat på bästa vis

Vilken härlig start vi hade idag med detta läsårs elevrådsrepresentanter! Det var ett laddat gäng som satte sig till bords i konferensrummet. Alla tog sitt uppdrag på fullt allvar och alla tyckte att det ska bli roligt att blogga och låta elevrådet bli mer synligt på skolan. Ella är ordförande denna termin och Lah Poe är sekreterare.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Ännu en webbplats i Webbstjärnan