Regler

Vi i elevrådet är ofta med och tycker till om olika regler. Först brukar reglerna diskuteras på klassråden och sedan i elevrådet. En återkommande uppgift för oss är att varje år gå igenom skolans trivselregler.

Vi tycker att det är bra med regler så att alla vet vad som gäller och så att vi har det bra när vi är tillsammans. Vi uppmanar därför er alla att följa de regler som vi har på vår fina Stocksätterskola.

Ännu en webbplats i Webbstjärnan