Frågor till politikerna

Kom ihåg att ni kan skicka med två frågor per klass till kommunens politiker till dagens elevråd. På torsdag den 1 mars åker vi till kommunhuset och träffar dem. Passa på att få med era funderingar!

Rastaktiviteter

Varje rast finns det möjlighet för alla att delta i olika rastaktiviteter om man vill. Anna har hand om dessa aktiviteter och hon tar gärna emot tips på vad man kan göra på rasterna. Skriv din idé som en kommentar här på bloggen, ta upp det på ditt klassråd så att det kan tas med till elevrådet eller tala direkt med Anna.

Omklädningsrummen fixas!

Äntligen kan vi meddela att våra omklädningsrum ska fixas! Detta har varit ett önskemål under en längre tid. Det är speciellt skärmväggarna in till killarnas omklädningsrum som har varit efterfrågade, som det är just nu går det att se in i hela omklädningsrummet när någon öppnar dörren. Inte trevligt alls, men nu är den tiden snart förbi!

Elevrådet ringer till radion

Idag ringde elevrådets representant från femman, Ida, till radion. Det finns ett program som heter Ring P1 dit vem som helst kan ringa och säga sin åsikt, sedan får man se om man kommer med i deras radioprogram eller inte. Ida hade tre bra tips som hon ville dela med sig av och nu har hon gjort det. Oavsett om det kommer på radion eller inte så kan du givetvis ta del av hennes tankar här: