Snabba åtgärder efter brevet!

På elevrådet i torsdags skrev elevrådets ordförande Bea ett brev tillsammans med alla närvarande elevrådsrepresentanter till all personal på skolan. Detta brev kopierades och lades i samtliga personalpostfack. Brevet skrevs för att det under den senast tiden inte funnits någon plats på de olika möten som skolpersonalen har att ta upp elevrådets frågor på. Så här stod det i brevet som alla i elevrådet skrev under:

Samma dag som brevet skrevs och delades ut togs detta problem upp i skolans ledningsgrupp och biträdande rektor bokade sedan in ett möte med en av de elevrådsansvariga. Idag har detta möte varit och nu finns det två bra förslag på när elevrådets frågor kan lyftas. Inom kort kommer det att vara bestämt vilket av förslagen som ska gälla. Tack till alla som såg till att detta löstes!

Lämna en kommentar