Låna hjälm och pulka

Anna berättade för vårt elevråd i förra veckan att hon lånar ut hjälmar, pulkor, stjärtlappar och madrasser som rastaktivitet på tisdagar. På samma möte kom det upp från fler klasser att det är ett problem att elever åker på kullen utan hjälm. Nu kan detta problem vara löst om de som ej har hjälm med sig åker på pulka på tisdagar. Toppen!

Lämna en kommentar