När någon gjort dig illa …

“Ingen får göra barn eller ungdomar illa. Men det finns dom som gör det ändå. Det kan handla om brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp. Om det har hänt dig eller någon annan i familjen har du rätt att få stöd och hjälp!”

Så börjar denna viktiga film som Stiftelsen Allmänna Barnhuset släppte igår. Du har rätt att bli bra behandlad, att bli mött respekt och att få hjälp om någonting svårt händer dig. Om någon har gjort dig illa så får du bra tips på vad du kan göra i denna film:

Här är en bra sång som handlar om att du har rätt till din egen kropp. Ingen annan får ta på dig, krama eller pussa på dig om du inte själv vill det:

Du får fler bra tips om du trycker på “Vi tipsar” och sedan på “Må-bra-tips!” här på vår blogg.

 

Kom ihåg att du är värdefull, att du är viktig här och nu! 

Att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du!

Lämna en kommentar