Matro

I höstas när alla elever på vår skola svarade på trivselenkäten visade det sig att det är många elever som tycker att det är oroligt i matsalen vid lunchen. Det är ingen matro … Vad ska vi göra åt detta? På vårt elevråd igår delade Peter och Sara ut en lapp till varje klass på skolan med frågeställningar kring detta problem. Denna enkät ska fyllas i gemensamt av varje klass och sedan ges tillbaka till Peter eller Anna, senast på måndag lunch.

Nu hjälps vi alla åt och fundera ut ett bra förslag hur vi ska få matro! Tillsammans kan vi lösa detta!

Lämna en kommentar