Skolinspektionen kommer på besök till din skola 

Skolinspektionen besöker regelbundet skolverksamhet i hela landetBåde kommunala och fristående skolor ingår i Skolinspektionens inspektion. Målet är att bidra till alla elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.  

Varför är din skola utvald? 

Före inspektionen gör Skolinspektionen en kartläggning av alla skolors kunskapsresultat, vad tidigare besök från oss har visat och om det finns anmälningar mot skolorna. Vi tittar också på resultaten från Skolinspektionens enkät som vi har gjort med ett antal elever, vårdnadshavare och lärare. Utifrån detta väljer vi ut de skolor som vi ska besöka. 

Hur samlar vi in fakta om skolan? 

Skolinspektionens inspektion utformas genom att vi ofta gör lektionsbesök och att vi alltid intervjuar elever, lärare och rektorerIbland intervjuar vi även annan personal och vårdnadshavare 

Intervjuer med elever är viktiga för att Skolinspektionen ska få en bra bild av hur skolan fungerar. De elever som ska bli intervjuade får veta det i förväg av rektor. Det behövs inga särskilda förberedelser och det är frivilligt att delta. Om du som elev inte vill delta eller om du som vårdnadshavare inte vill att ditt barn ska delta meddelar ni skolans personal om det.  

Detta brev går ut till samtliga elever och vårdnadshavare, oavsett om ditt barn ska intervjuas eller inte.  

Vad händer efter vårt besök? 

När vi är klara med vår inspektion kommer vi att fatta ett beslut. Besluten skiljer sig åt beroende på vilken slags inspektion vi gör. På vår webbplats www.skolinspektionen.se hittar du mer information om vad Skolinspektionen gör. Har du frågor är du välkommen att kontakta mig. 

Med vänlig hälsning, 

Karin Persson Gode, utredare 
karin.persson.gode@skolinspektionen.se    

Lämna en kommentar