Inget coronavirus på Stocksätterskolan

Idag och imorgon håller Alléskolan stängt på grund av att en ur personalen och en elev har drabbats av coronaviruset. Detta har skapat oro på vår skola men vi har inget virus här! Elevrådet har talat med vår skolsköterska Carin om denna situation och även med vår biträdande rektor Sara. De ger lugnande besked. Se vad de säger om den uppkomna situationen:

Eftersom vi inte har någon tvål i våra klassrum, men det finns på toaletterna, så har elevrådet kontaktat vår biträdande rektor Sara och hon har lovat att det ska köpas in tvål under dagen så att det finns i alla klassrum.

Senare tillägg till detta inlägg: Nu finns det tvål till alla klassrum. Om ni inte har fått en flaska så be er lärare att hämta en.

Lämna en kommentar