Tråkiga nyheter …

Vi har dessvärre lite tråkiga nyheter att delge er stocksätterselever … Vår linbana har felaktigt levererats och satts upp på Östansjö skolas skolgård. Det är ett mycket tragiskt misstag och det är svårt att rätta till då det kostar väldigt mycket pengar att flytta linbanan. Kommunen ska se över om de kan låta den stå kvar och ge oss en ny linbana men de verkar som pengarna inte räcker till för detta. Kanske kan man få in det på nästa års budget, så det kommer säkerligen att dröja ca ett år innan vi eventuellt får en linbana till vår skolgård. Förvaltningen lovar dock att vi på Stocksätterskolan ska få några extra fotbollar som plåster på såren och det får vi tacka för. Tack så mycket!

Lämna en kommentar