På olika språk!

Som vi tidigare nämnt så kommer vi att ändra starttiden på Stocksätterskolan. Från och med måndagen den 12 oktober startar skoldagen kl.08:00 för alla skolans elever, sluttiderna är de samma som nu. Här kommer den informationen på nio olika språk:

Ny skolstartstid!

Om exakt två veckor, måndagen den 12 oktober, kommer vi att ändra vår skolstartstid på Stocksätterskolan. Vi kommer från den dagen att starta skoldagen en kvart tidigare än vad vi brukar göra, skolan kommer alltså att börja kl.08:00 från och med den måndagen.

Varför gör vi detta? Jo, för att på vårt elevråd som vi hade i slutet av augusti kom det fram att väldigt många klasser tyckte att de hade för korta raster, det var stressigt att hinna ut och många tyckte dessutom att det var tråkigt att alla hade olika rasttider så att de inte kunde träffa sina kompisar under skoldagen. Eleverna tyckte även att det var jobbigt att ha olika lunchtider olika dagar och de tyckte att det var stressiga skoldagar. Det är för att ändra på detta som denna förändring görs. Era scheman kan bli lite luftigare och ni får längre raster.

Denna lapp har skickats med alla elever hem, den finns även utlagd på skolans bloggar och vårdnadshavare har dessutom fått den utskickad via appen Tieto Education:

Nu har alla klasser egna klockor

Vid vårt förra elevråd önskades det klockor att ringa in med efter rasten till mellanstadieklasserna samt till en klass på Eken. Eleverna tyckte att det var svårt att veta när de skulle gå in när inte lärare hade en klocka att ringa med. Idag vid vårt elevråd delade Sara ut nyinköpta klockor till de klasser som saknade en. Nu hoppas vi att alla kommer in i tid till sina lektioner!

Skolfotografering!

På onsdag den 9 september kl.8.15, direkt när det ringer in för dagen, ska elevrådet ta skolkort. Vi ses därför nere vid stenarna utanför gymnastiksalen om det inte regnar, om det regnar väntar vi på varandra vid gymnastiksalens ingång.

Skolfotografen är här måndag till onsdag nästa vecka och så här ser skolfotograferingsschemat ut för hela skolan:

Om man är borta när skolkorten tas kommer det att tas kompletteringsfoton måndagen den 21 september.

Regler för våra uteleksaker

Nu har elevrådet bestämt vilka regler som gäller vid våra fina uteleksaker. Vi har gjort en film samt skrivit ner reglerna. Reglerna börjar gälla från och med måndag den 7 september. Till nästa elevråd vill vi veta vad ni tycker om dessa regler, hur de fungerar.

Gemensamt för samtliga uteleksaker är att …

 • om ingen kö finns behöver man inte räkna för att hålla någon tid.
 • om man räknar ska man stå i kön invid uteleksaken, inte vara någon annanstans på skolgården och räkna.

Hexagon

 • Alla står i en gemensam kö utanför träramen som finns runt gungan.
 • Kön hjälps åt att räkna till 100, vid varannan gungvändning. Om det finns en rastvakt närvarande kan denne ta tid på de som gungar istället för att alla ska räka. Vid tidtagning får man gunga i 4 minuter.
 • Håll avstånd till varandra i kön.
 • Alla går av och på gungorna samtidigt.
 • Det får bara gunga en person på varje gunga, man får inte sitta på bygeln.
 • Man får inte stå nära de som gungar eller gå in och stå i mitten bland gungorna.
 • Man får inte sparka på varandra när man gungar.
 • Man får inte sparka sand på de som gungar.

Linbanan

 • Kön börjar utanför träramen som finns runt om och svänger ner vid sidan av linbanan.
 • Håll avstånd till varandra i kön.
 • En person åker i taget i linbanan.
 • Om man vill kan man be en kompis att ge fart, om man inte vill ha extrafart ska ingen annan putta på.
 • Man åker en gång och drar sedan med sig sittstolen tillbaka och lämnar över den till nästa i kön.

Gungbrädan Vippy

 • Kön börjar vid gräskanten.
 • Håll avstånd till varandra i kön.
 • Man räknar till 50 vid vartannat nedslag i backen. Om några sitter stilla på gungbrädan räknar man till 50 och sedan är det dags att byta.
 • Två i taget gungar på gungbrädan.

Freestyle

 • Man gungar en eller två på gungan.
 • Kön börjar vid sidan av gungan med en armlängds avstånd.
 • Håll avstånd till varandra i kön.
 • Man räknar till 50 vid varannan gungvändning.
 • Den som är på gungan stannar den själv om den inte ber om hjälp att stanna. Var försiktig om ni hjälper till att stanna åt någon annan så inte personen på gungan ramlar av.

Kompisgungan

 • Max fyra personer får gunga samtidigt.
 • Bara de som gungar får vara innanför staketet.
 • Kön börjar utanför en av ingångarna i staketet.
 • Håll avstånd till varandra i kön.
 • Man räknar till 100 vid varannan gungvändning.
 • Man får inte göra bomben.

Gungorna

 • Man står i kö vid sidan av gungorna.
 • Håll avstånd i kön.
 • Man räknar till 100 vid varannan gungvändning.
 • Ingen får sparka på den som gungar.

Ha det så roligt på rasterna!