Ta upp på nästa klassråd

Till vårt nästa elevråd, som är fredagen den 25 september, ska ni ta upp två saker på era klassråd:

  1. Vilka rastleksaker vill er klass ha? Skriv inte en lång lista utan bara det viktigaste!
  2. Vad tycker ni om de nya reglerna för uteleksakerna?

Lämna en kommentar