Ny skolstartstid!

Om exakt två veckor, måndagen den 12 oktober, kommer vi att ändra vår skolstartstid på Stocksätterskolan. Vi kommer från den dagen att starta skoldagen en kvart tidigare än vad vi brukar göra, skolan kommer alltså att börja kl.08:00 från och med den måndagen.

Varför gör vi detta? Jo, för att på vårt elevråd som vi hade i slutet av augusti kom det fram att väldigt många klasser tyckte att de hade för korta raster, det var stressigt att hinna ut och många tyckte dessutom att det var tråkigt att alla hade olika rasttider så att de inte kunde träffa sina kompisar under skoldagen. Eleverna tyckte även att det var jobbigt att ha olika lunchtider olika dagar och de tyckte att det var stressiga skoldagar. Det är för att ändra på detta som denna förändring görs. Era scheman kan bli lite luftigare och ni får längre raster.

Denna lapp har skickats med alla elever hem, den finns även utlagd på skolans bloggar och vårdnadshavare har dessutom fått den utskickad via appen Tieto Education:

Lämna en kommentar