Elevrådet i februari

Även denna månad har vi fått ha ett annorlunda elevrådsmöte p g a Covid19 och de restriktioner som vi har. Denna gång var det skolans fyror som tog hand om detta möte eftersom sexorna hade prov.

Ett tips från elevrådet:

Om ni har en dag där ni klär er i ert lands traditionella kläder i er klass ta gärna lite bilder eller filma lite och skicka dessa filmer och foton till oss i elevrådet. Vi kan då lägga ut bilderna här på bloggen så att alla på skolan kan ta del av detta. Det vore jättetrevligt!

Beslutet kan komma att rivas upp

Det har skrivits en hel det om en samlad skoldag i tidningar, bland annat i Nerikes Allehanda (NA)och i Sydnärkenytt, sedan elevrådet skickade in sina protestlistor till Siw Lunander och Utbildningsförvaltningen. Detta, och mycket mer, kunde man läsa i NA:s nätupplaga igår:

**********

**********

Det stod alltså att beslutet om en samlad skoldag kan komma att rivas upp och avbrytas. Utbildningsnämnden kommer att ta ett beslut om detta i april.

Vidare kunde man läsa i NA:s nätupplaga:

**********

**********

Siw tror på att en förlängd skoldag kan göra så att elever i kommunen får högre betyg. Det tror inte vi i elevrådet! Vi tror att kommunen skulle få bättre resultat om det istället var två pedagoger i klassrummen på förmiddagarna. Det är då som eleverna är pigga och jobbar bäst.

I tidningsartiklarna skrivs det att en samlad skoldag skulle göra dagarna längre främst för årskurs 1-3 men de glömmer att nämna att detta även berör Förskoleklassen.

Skolans Trygghetsteam

På Stocksätterskolan finns det ett Trygghetsteam som jobbar för att alla elever ska ha det bra och känna sig trygga i skolan. Trygghetsteamet brukar gå runt i alla klasser och presentera sig så att alla ska veta vilka de är. Nu i dessa Covid-tider blir denna presentation digital. Se Trygghetsteamets film här:

Härligt 6B!

Idag hade 6B en dag då de som kommer från andra länder kunde ha på sig sitt hemlands traditonella kläder. Denna önskan om den sådan dag för hela skolan kom till elevrådsmötet i januari och det bestämdes då att man gärna fick ha en sådan dag men då bara i sin egen klass p g a Covid. 6B var snabba att genomföra detta i sin klass. Härligt! Nu hoppas vi att fler klasser hänger på! 🥰👍

Ett annorlunda elevrådsmöte

Det blev inga elevråd i november eller i december då de båda ställdes in på grund av Covid-19. Nu testar vi att ha våra elevråd på ett annorlunda vis i januari och februari, sedan får vi se hur vi gör efter det.

Så här går elevrådet till på det nya viset: Klasserna har sina klassråd och lämnar in sina frågor till Gunilla innan en bestämd dag. Sedan träffas elevrådsrepresentanterna från årskurs 6 tillsammans med rektor Sara och med Gunilla som är elevrådsansvarig. Vid detta möte försöker denna lilla elevrådsgrupp att besvara alla de frågor som har kommit in på en film.

Förra onsdagen skulle alla klasser senast ha lämnat in sina frågor till elevrådsmötet i januari. Tyvärr var det bara 3 klasser, av skolans 14, som lämnade in sina frågor. I fredags träffades sedan den lilla gruppen med sexorna och två vuxna och resonerade kring alla frågor. I denna film kan ni se alla frågor och svar. Filmen är ett levande protokoll från elevrådet!