Härligt 6B!

Idag hade 6B en dag då de som kommer från andra länder kunde ha på sig sitt hemlands traditonella kläder. Denna önskan om den sådan dag för hela skolan kom till elevrådsmötet i januari och det bestämdes då att man gärna fick ha en sådan dag men då bara i sin egen klass p g a Covid. 6B var snabba att genomföra detta i sin klass. Härligt! Nu hoppas vi att fler klasser hänger på! 🥰👍

Lämna en kommentar