Beslutet kan komma att rivas upp

Det har skrivits en hel det om en samlad skoldag i tidningar, bland annat i Nerikes Allehanda (NA)och i Sydnärkenytt, sedan elevrådet skickade in sina protestlistor till Siw Lunander och Utbildningsförvaltningen. Detta, och mycket mer, kunde man läsa i NA:s nätupplaga igår:

**********

**********

Det stod alltså att beslutet om en samlad skoldag kan komma att rivas upp och avbrytas. Utbildningsnämnden kommer att ta ett beslut om detta i april.

Vidare kunde man läsa i NA:s nätupplaga:

**********

**********

Siw tror på att en förlängd skoldag kan göra så att elever i kommunen får högre betyg. Det tror inte vi i elevrådet! Vi tror att kommunen skulle få bättre resultat om det istället var två pedagoger i klassrummen på förmiddagarna. Det är då som eleverna är pigga och jobbar bäst.

I tidningsartiklarna skrivs det att en samlad skoldag skulle göra dagarna längre främst för årskurs 1-3 men de glömmer att nämna att detta även berör Förskoleklassen.

Lämna en kommentar