Protesten gav effekt!

I slutet av december skickades en protestlista med 164 underskrifter in till kommunen. Det som vi protesterade emot var den tilltänkta samlade skoldagen. Det var inte bara från oss från Stocksätterskolan som protester lämnades in. Nu verkar det som om kommunens politiker drar tillbaka sitt beslut i frågan. Tummen upp för det!

Lämna en kommentar