Nämndens beslut

Erica Rosenkvist har avslöjat för elevrådet att sommarlovet ska förkortas på grund av all frånvaro som varit under Corona-tiden. Brev till vårdnadshavarna kommer att skickas hem inom kort med anledning av detta. Se filmen för mer information.

Lämna en kommentar