En fråga till klassråden

Igår hade vi vårt första elevråd för detta skolår. Ett helt nytt elevråd möttes upp och många frågor avhandlades.

Vår rektor Veronie tog upp en fråga som kom in till elevrådet i slutet av förra terminen som handlar om västar till fotbollsplanen. Frågan till elevrådet var om det skulle kunna köpas in västar som man kan ha på sig när man spelar fotboll så att det tydligt framgår vilka de två olika lagen är. Det kostar ganska mycket pengar att köpa in dessa västar även om man bara köper in till de ena laget. Elevrådet pratade om att man skulle kunna lösa detta genom att ha olika färgade band på sig (sådana som används på idrotten) vilket skulle vara ett billigare alternativ. Det talades även om man verkligen behöver västar, att det fungerar bra ändå. Vi talade om fördelar och nackdelar med västar, band eller inget.

Sedan beslutade vi att skicka ut denna fråga till alla klasser som kan diskutera detta på ett klassråd och sedan skicka med svaret till nästa elevråd den 18 oktober. Efter det tar elevrådet ett beslut om vi ska köpa in västar, eller någonting annat, eller om vi inte ska göra det.

Lämna en kommentar