Dags för genrep

På tisdag den 2 maj är det dags för genrep inför Talangjakten 2023. Genrepet börjar kl.10:00 i musiksalen. Alla artister som lottats fram till årets show ska komma till genrepet samt de elever som går i 5:an och 6:an som är med i elevrådet.

Några viktiga saker inför Talangjakten den 5 maj:

  • Talangjakten körs live vid hembygdsgården. OBS: Vid regn flyttas Talangjakten till ett nytt datum.
  • Efter Talangjakten går alla tillbaka till skolan och där röstar man i sitt eget klassrum.
  • Alla, både elever och personal, har tre röster var som de fördelar så som de själva vill. Alla tre rösterna kan läggas på samma bidrag eller fördelas enligt eget tycke.
  • Klassens lärare ansvarar för att skriva ner klassens fullständiga resultat på en lapp och lägga den i Gunillas postfack senast kl.11:00 den 5/5, annars räknas inte rösterna med i slutresultatet.
  • Kl. 12:45 meddelas resultatet ute mellan Ängens och Ekens hus och vi korar årets vinnare.

Lämna en kommentar