APRIL 2018

Elevråd 25/4 -18

Närvarande:

Åk 1: Ibrahim & William

Åk 2, Cassiopeja, Idris & Alex

Åk 3: Laura

Åk 4: Surafiel & Mario

Åk 5: Nivethan & Ida

Åk 6: Beatrice & Leo

Vuxna: Catharina, Gunilla & Anna

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

  1. Catharina gratulerade att vår blogg, elevrådet.se, har blivit nominerade i Webbstjärnans tävling. Hon berättade att även slöjdbloggen har blivit nominerad. Catharina sa att detta ska firas på skolan. Gunilla berättade att det nu är ordnat när elevrådets frågor ska tas upp med lärarna, det blir på torsdags- och måndagsmötena efter elevråden. Nu har vaktmästaren satt upp klockor i omklädningsrummen, från och med i morgon går de rätt. Vaktmästaren Anders har en idé hur han kan göra för att låsen till toaletterna på Rönnen inte ska gå så lätt att öppna utifrån. Troligtvis byter han ut låsen till nya som är svåröppnade utifrån.

 

  1. Rapporter från de olika klassråden:

 

1:an: Grattis till finalplatsen (Tack så mycket!)! Vi önskar en gunga (Just nu satsar kommunen inga pengar på vår skolgård). Nätet på fotbollsmålet är trasigt. Rastförslag till Anna: spring- och sparkcykeltävling. Vi tycker om att det olika tider i gagabollsrinken. Kan man ha två talangjakter? Skräpa inte ner på skolgården! Kan man hyra släppet som vi hade som scen för ett år sedan och ha en sommarfest där alla bidrag som ej kom med till Talangjakten kan uppträda (Svar direkt av rektorn: släppet är dyrt att hyra men kanske skulle man kunna lösa det)?

 

2:an: Vill ha nya regler vid kompisgungan, längre tid att gunga typ 2 min. Det skulle vara bra att ha reglerna uppsatta i närheten där de syns. Vi önskar nya bollar. Alla ska få vara med på fotbollsplanen. Önskar en längre rutschbana (Just nu satsar kommunen inga pengar på vår skolgård).

 

3:an: Vad är det för regler som gäller för sparkcykel (Alla måste ha hjälm, elevrådet kollar upp om det finns fler regler än denna)? Önskar att det finns vuxna i skogen på rasterna. Vi vill åka på fler skolutflykter. Önskar att det ska bli fler bidrag till talangjakten. Önskar gagaboll för alla på fredagar, övriga dagar klassraster.

 

4:an: Vill ha mobil på rasterna (Svar direkt: Föräldrar, elever och lärare har gemensamt tagit ett beslut att vi inte ska ha mobiler under skoltid).

 

5:an:  Ofta sitter mindre barn kvar på våra platser i matsalen när vi ska ha lunch. Vi tycker det ska göras ett utegym vid gamla dungen (Just nu satsar inte kommunen pengar på vår skolgård). Får man cykla på rasterna i spontan? Frank undrar om man kan ha en egen bildsal i skolan? (Svar: Just nu är vi trångbodda och har ont om klassrum men kanske kan det bli så när förskolan flyttar?) Kanske kan vi ha två Talangjakter per år? Önskar mer idrott och lugn musik i matsalen under skollunchen.

 

6:an: Vi har disco på fredag! Sprid detta i klasserna (Elevrådet kan lägga ut det på vår blogg)!

 

  1. Bloggen: Vi har vår första fråga som har skickats in till vår blogg och vi har besvarat den. Bea och Leo har skrivit ett brev som ska mailas till alla partiledare i Riksdagen. I brevet frågar vi om dessa politiker vill skypa med oss i elevrådet. Vi håller på att göra en film till dem också och när den är klar skickas mailet iväg och vi lägger även ut allt detta på bloggen också.

 

  1. Övriga frågor: Talangjakten är om två så vi planerade inför detta..

 

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

 

 

Ordförande: Beatrice

Sekreterare: Leo