APRIL 2019

Elevråd 25/4 -19

 

Åk 1: Ciara, Elias & Talia

Åk 2: Fiona

Åk 3: Milton & Loke Gustav

Åk 4: Ida & Maria

Åk 5:  Ilona & Maja

Åk 6: Liam, Farije & Mira

Övriga: Anna, Gunilla & Catharina

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll får var och en läsa på bloggen denna gång då vi har mycket viktiga saker att gå igenom tillsammans och lite med tid (fler av de elevrådsansvariga kan bara vara med en halvtimme denna gång).

 

  1. Rapporter fr elevrådsansvariga: Denna gång ägnades nästan hela vår elevrådstid till att titta på olika uteleksaker till skolgården. Elevrådet valde ut 26 olika saker i olika prisklasser och sedan ska skolans elever få rösta på dessa. Vi har fått 120 000 kronor att köpa för.

 

  1. Bloggen: Vi gör ett inlägg med alla uteleksaker på bloggen där vi också berättar hur röstningen ska gå till.

 

  1. Övrigt: Vi tog in alla frågor som klasserna har skrivit till politikerna. Eventuellt måste vi ha ett extra elevråd då vi går igenom frågorna tillsammans samt tar några beslut inför Talangjakten.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Mira

Sekreterare: Liam