APRIL 2022

Elevråd 19/4 -22

Åk 1: Lena & Max

Åk 2: Delsa & Theo

Åk 3: Ebba & Rahaf

Åk 4: Tilde, Bedrije & Elsa

Åk 5: Ibrahim & Orwa

Åk 6: Cecilia & Gustav

Övriga: Gunilla, Veronie & Rebecca (hon är lärarstudent och med Gunilla i 1:an)

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Rapporter fr rektorn och från elevrådsansvarig:

Veronie: Det var första gången som Veronie var med på vårt elevråd. Vi hälsade henne välkommen och hon tackade så mycket.

Veronie berättade att hon vet att det finns klasser på skolan som inte har klassråd och hon ska uppmuntra lärarna att ta tag i detta. Nästa år kommer klassråden att schemaläggas så att de verkligen blir av.

Gunilla: Elevrådet har fått mejl från Tina som är reporter Svenska Dagbladet Junior. Hon ville intervjua fyra ur elevrådet och dessa fyra elevrådsrepresentanter blev intervjuade fredagen innan påsklovet (det var Theo, Ebba, Bedrije och Ibrahim). Vi vet inte när denna artikel kommer att publiceras. Efteråt intervjuade vi Tina och den filmen finns att se på vår blogg.

Biträdande rektorn i Pålsboda, Pia, vill vara med på ett av våra elevråd för att lära sig hur vi jobbar med elevrådet. Nästa termin vill hon komma igen, då tillsammans med elever från deras elevråd, för att se hur vi jobbar. Vi tycker att det var en trevlig idé och att de gärna får komma till oss.

Anmälan till årets Talangjakt sker nästa vecka.

Tuschpennorna har kommit. Och delas ut av elevrådsrepresentanterna idag.

 

  1. Saker från klassråden till elevrådet:

Åk 1: Vi vill ha en läsvecka per termin. Vi vill ha en friluftsdag. Vi vill att lärarna ska vara utklädda inom ett speciellt tema och lära ut om det som de är utklädda till (ex. utklädda till olika djur och lära ut fakta om dessa, till historiska personer eller bibliska personer och berätta om dem). Vi vill ha en tvärtom-dag. Vi vill ha fler plocka-skräp-dagar. Var rädda om skolans saker! Fler gagabollar önskas.

Åk 2: Inget att ta upp.

Åk 3: Vi vill träffa våra fadderbarn. Önskar en fotbollsturnering (Detta är utlovat, Emma fixar detta). Blir det någon olympiad?

Åk 4: Inget att ta upp.

Åk 5:  Vi vill ha en campingdag. Vi vill sova över på skolan. Frukt till Rönnen (Elevrådet skriver ett brev till nämnden). Vi vill ta med oss egen mat till skolan (Det får man inte göra, många praktiska saker som är svåra att lösa). Vi vill ta skolkorten som vi själva vill, inte så strikt uppställda (Gunilla kollar med Collagefoto). Skärmvägg i killarnas omklädningsrum (Veronie berättade att den är inköpt och att vi bara inväntar att någon ska sätta upp den). Träffa våra fadderbarn. En fotbollsturnering (Emma fixar!). Västar till klasserna så att man kan dela lag på fotbollsplanen.

Åk 6: Inget att ta upp.

 

  1. Bloggen: Talangjakts-videon måste göras snarast och läggas ut.

 

  1. Övrigt: Vi talade lite praktiskt om Talangjakten.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Cecilia

Sekreterare: Gustav