AUGUSTI 2020

Elevråd 31/8 -20

Åk 1: Gewaliw & Takwa

Åk 2: Deban & Yasan

Åk 3: Desirée, Noran & Yafet

Åk 4: Agnes & Roula

Åk 5:  Hilma, Sanna & Sened

Åk 6: Lynx, Hanna & Lubna

Övriga: Peter, Sara & Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Rapporter fr rektor och elevrådsansvarig:

Sara berättade att det ska bildas ett nytt råd på skolan som ska heta Likabehandlingsrådet. Detta råd ska jobba för att pojkar och flickor på vår skola behandlas lika och att de får ha det lika bra i skolan. Sara och Josefin kommer att leda detta råd.

Gunilla tog upp att elevrådet ska ordna så att det finns tydliga regler till skolans alla uteleksaker. Detta hann inte det förra elevrådet med då det sista elevrådet i maj ägnades åt skypa med Skolinspektionen för att få höra vad de hade sett när de inspekterade vår skola. De ur elevrådet som kan träffas i eftermiddag kl.13.15 och bestämmer reglerna.

 

  1. Rapporter från klassråden:

 

Åk 1: De äldre barnen räknar fel på kompisgungan. De stora barnen säger elaka saker. Linbanan går för sakta.

 

Åk 2: Den stora klockan går inte rätt (Svar direkt: Sara ska tala med vår vaktmästare Anders som får se över alla klockor på skolan, de är många som går fel efter sommaren). Hur mycket ska man räkna till på Hexagonen (Svar direkt: Elevrådet kommer att ha ett extra möte idag och bestämma reglerna för uteleksakerna. De nya reglerna kommer sedan att meddelas till alla klasser). Många skriker i matsalen.

 

Åk 3: Vi vill ha regler för uteleksakerna (Svar direkt: Fixas i eftermiddag). Vilka har vilka dagar i gagabollsrinken? Skärpning åk 5B i ekens ljusgård. Viktigt att ni visar hänsyn. Regler för nya gungorna önskas (Svar direkt: De är på gång!) De äldre barnen sparkar jättehårt på gungorna så det gör ont (Svar direkt: Ingen får sparka på någon gunga!). Ät inte frukt i kompisgungan, det finns kanske andra som vill gunga.

 

Åk 4: Gungorna blir smutsiga efter man varit där. Kan någon torka av dem? Alla i 4:an vill ha rast samtidigt så man kan vara med varandra. Man vet heller inte när man ska in. Vi har inga klockor (Elevrådet kollade med elevrådsrepresentanterna vilka klasser det är som har egna klockor att ringa in med. Vi kunde konstatera att alla i lågstadiet hade klockor men inga i mellanstadiets klasser 4, 5 och 6. Sara lovade att hon ska se till att klockor köps in till de som saknar sådana.). Önskar en mattetävling där alla som vill får vara med. Alla i samma årskurs tävlar mot varandra, får samma papper med mattekluringar att klara av på en bestämd tid. Sedan utses vinnarna i varje årkurs. Önskar regler till fotbollsplanen. Vi vill ha fotbollar, handbollar och rock ringar (Svar direkt: Sara säger att det finns pengar till att köpa in sådana saker, därför kan alla klasser skriva ner vad de önskar sig och ta med detta till nästa elevråd). Regler till de nya gungorna önskas. Ringklockor till alla klasser (Ska fixas!). Frukt till alla barn (Svar direkt: Vi har tagit upp detta med kommunens politiker fler gånger men ej fått igenom våra önskningar. Elevrådet kan göra ett nytt försök!). Vi vill ha handbollsturnering och innebandyturnering. Det är mycket bråk i skogen och vid de nya gungorna.

 

Åk 5: Önskar nya mattider på fredagar för de är fullt i matsalen när vi kommer (Svar direkt från Sara: Det är meningen att er klass ska äta i Thukas rum på fredagar). Vi vill ha en klocka vid Rönnen och en i klassrumsfönstret. Vi vill ha basketbollar, fotbollar och tuschpennor (Ta med dessa önskningar till nästa elevråd). Det är för korta lunchraster. Längre raster önskas. Bra att det inte har varit så mycket bråk. Många förstör cyklar. Vi vill ha rast samtidigt och vi sitta på samma platser i matsalen hela tiden. Vi vill ha nya bollar (Vi tar upp detta vid nästa elevråd).

 

Åk 6: Vi vill ha bollar (Svar direkt: Ta med dessa önskningar till nästa elevråd). Vi vill ha skohorn. Spring inte i ljusgården eller kolla in i andras klassrum. Varför har vi olika mat- och rasttider varje dag (Svar direkt: Peter förklarade att det är som ett jättestort pussel som ska läggas när alla scheman görs och då kan det vara svårt att få till det på ett annat vis)? Tydliga regler vid uteleksakerna önskas.

 

  1. Bloggen: Vi ska göra en film och presentera vårt nya elevråd och en film med reglerna för uteleksakerna.

 

  1. Övrigt: Ta med era önskningar vad ni önskar ha för uteleksaker till nästa elevråd. Ta även med vad ni tycker om de nya reglerna för våra uteleksaker, se film om dessa på vår blogg.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Lubna

Sekreterare: Lynx och Hanna