AUGUSTI 2021

Vi hade vårt första möte där vi presenterade oss, talade om vad som förväntas av en elevrådsrepresentant samt hur ett elevrådsmöte går till. Sedan kollade vi på elevrådet.se och såg på en film där. Avslutningsvis fotograferade och filmade vi våra nya elevrådsrepresentanter.

Inget protokoll skrevs vid detta möte.