Barnkonventionen

Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter. Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.

Barnkonventionen är FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter och den antogs 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Alla jordens länder, utom USA, har valt att förbinda sig att förverkliga konventionen om barnets rättigheter.

De stater som har anslutit sig till Barnkonventionen har lovat att de ska använda alla resurser de har för att uppfylla den.

Tryck här för att läsa vad som står i Barnkonventionen, vilka rättigheter du som barn har: Barnkonventionen