Besöket av utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Det var en fantastisk dag när vårt elevråd fick besök av utbildningsminister Gustav Fridolin i mitten av mars 2017. Gustav ville ta en fika med elevrådet och svara på frågor från skolans elever. Innan besöket hade alla klasser samlat in vad de ville ställa för frågor till vår utbildningsminister och skickat med dem till elevrådet. Elevrådet sammanställde frågorna. Ni kan se tre filmer från detta besök här nedan.

I denna film kan ni höra alla frågor och svar som gavs vid ministerbesöket:

Hör enbart den “bästa” frågan här:

Slutligen kan ni få höra vilka frågor som förskoleklassen skickade med till mötet. Förskoleklassen har ingen representant i elevrådet men elevrådet hjälpte till så att även deras frågor nådde Gustav Fridolin: