December 2017

Elevråd 14/12-17

Närvarande:

Åk 1: Ibrahim & William

Åk 2: Aleksander, Cassiopeja & Idris

Åk 3: Hanan & Thea

Åk 4: Surafiel

Åk 5: Nivethan

Åk 6: Lah Poe & Leo

Vuxna:  Anna, Catharina & Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

  1. Gunilla berättade att tvåorna har en till elevrådsrepresentant från och med idag, det är Cassiopeja som kommer att ingå i elevrådet. Detta beror på att tvåorna är så många att de nu är tre klasser och varje klass ska ha sin representant. Gunilla berättade också att brevet till våra politiker i Utbildningsnämnden som tar upp att även eleverna på Rönnen vill ha frukt samt att elevrådet vill träffa politikerna kommer att skickas idag. Brevet kommer att läggas ut på vår blogg, elevrådet.se, för de som vill läsa det.

 

  1. Rapporter från de olika klassråden:

 

1:an: Kasta ej snöbollar på rasterna, var snälla mot varandra och ta inte med leksaksvapen till skolan. Vi vill ha vinterutedag med hela skolan och vi vill ha en snälldag på skolan då alla elever får lära känna varandra bättre och får göra trevliga saker tillsammans.

 

2:an: Vi vill ha mer slöjd (Svar direkt från Catharina: Det finns en bestämd timplan som skolan måste följa, vi kan inte påverka det själva), vi önskar ett blinkande öra i klassrummet och ljuddämpade saker. Vi önskar inneraster och ett rum med en beyblade-bana. Vi vill att det ska finnas snöbollförbudsskyltar (Svar direkt: Det finns en snöförbudsskylt uppsatt vid ingången till idrottshallen). Kom ihåg att låta andras skor och saker vara ifred i kapprummen. Vi vill ha julmust!

 

3:an: Längre raster önskas (Svar direkt: Det är bestämt hur mycket lektionstid elever ska ha så den kan man inte minska på så om man skulle ge längre raster måste man även förlänga skoldagen med lika mycket tid), vi vill äta med faddrarna oftare, vi vill ha en klätterställning (Svar direkt: Kommunen satsar just nu på att rusta upp skolor i kommunen så inga pengar läggs för tillfället på skolgårdar), julmust önskas varje år. Vi vill ha en städdag ute (Svar direkt: Kom ihåg att alla klasser har områden som de är ansvariga för att städa och hålla snygga. Vid en koll bland elevrådsrepresentanterna var det endast år 1 och 4 som sa att de visste om detta och att de hade varit ute och städat sitt område). En lugn-dag inomhus önskas då allt ska gå lugnt till.

 

4:an: Inget att ta upp.

 

5:an: Kan man få kasta snöboll vid spontan?

 

6:an: Vi vill ha julmust! Vi vill ha snöbollskrig vid grusplan, vi vill ha en resa till Kvarntorp med hela skolan, vi vill ha nya hörlurar (Svar direkt: Kanske får ni nya hörlurar när era nya lärplattor kommer? Vänta och se till efter jullovet annars bör vi tala med ansvarig att de trasiga behöver bytas ut), högre ljud på in ringningsklockorna behövs, vi vill se en film en gång om året.

 

  1. Bloggen: Vi har några filmer som ska göras och alla i elevrådet var sugna att hjälpa till. En film om vänskap och en om skolgården har vi tänkt att göra.

 

  1. Övriga frågor: Inget att ta upp.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Leo

Sekreterare: Lah Poe