DECEMBER 2019

Elevråd 16/12 -19

Åk 1: John G, Flora & Mosase

Åk 2: Tova & Tilde

Åk 3: Orwa & Arvid

Åk 4: Tala & Robin

Åk 5:  Dunya & Lubna

Åk 6: Mario & Viktoria

Åk 6: Ella & Lilly

Övriga: Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

  1. Rapporter fr rektor och elevrådsansvariga:

Gunilla har tagit upp de olika ”dagarna” som olika klasser önskade vid förra elevrådet med lärarna men inte fått nåt svar än. De gamla svarta plastkompostbrädorna som finns på skolgården kan vi hjälpas åt att plocka upp. Om man hittar en sådan svart bräda ta in den och lämna den sedan till vaktmästaren.

 

  1. Rapporter från klassråden:

 

Åk 1:  Inget att ta upp

 

Åk 2:  Vi vill träffa våra faddrar oftare. Vi vill att det ska vara lugnare i kapprummen och omklädningsrummen. Flera hörselkåpor och skärmväggar önskas till klassrummen.

 

Åk 3:  Ett av näten på fotbollsmålet är trasigt och ett mål är instabilt. Lustighusen är trasiga, ska de lagas (Gunilla svarar: När de nya grejerna kommer hoppas hon att lustighusen ska lagas eftersom de har talat om detta)? Vi vill att Ekens elever ska ha Rönnens lärare en dag och tvärtom. Vi vill ha en dag där man blandar klasserna F-6 och pratar om hur man är en bra kompis och har olika övningar tillsammans (Alla i elevrådet tyckte de var en bra idé! Vi tycker även att man ska äta lunch i de grupperna, pyssla tillsammans och kanske ha ett öppet hus i samband med detta.).  Klassen vill tacka Peter för att vi fick julmust till jullunchen.

 

Åk 4:  Vi vill ha tennisbollar till klassen. Vi vill ha fotbollsturnering två ggr om året, en på sommaren i spontan och en i gympasalen på vintern.

 

Åk 5:  Vi vill ha en handbollsturnering. Vi vill ha en dag där man tar på sig sitt lands folkdräkter där eleverna går runt i klasserna och berättar om sin kultur (Alla i elevrådet tyckte det var en bra idé).

 

Åk 6:  Vi vill att en person ska ta med sig sin mobil ner till spontan på rasten för att hålla koll på tiden. Vi vill ha en städdag i månaden ute (Vi lämnar över det till städrådet, skicka med detta till deras nästa möte). Vi undrar när de nya bollarna kommer (De har kommit enligt elevrådet)?

 

 

  1. Bloggen: De i elevrådet som har en bra idé till bloggen får göra egna filmer på t ex elevens val eller när läraren tycker att det passar. Gunilla kollar igenom filmen innan de läggs upp.

 

  1. Övrigt: Vi i elevrådet vill prata med olika politiker, kanske de i kommunhuset. Be Anders att ta ner bollarna från taket. Vill att det ska delas ut nobelpris på skolan. 

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Lilly Rose

Sekreterare: Ella