DECEMBER 2020

Elevrådsmötet i december blev inställt p g a Covid-19. Så här förklarade vår biträdande rektor Sara detta: