DECEMBER 2023

Elevråd 18/12 -23

Åk 1: Mustafa

Åk 2: Olle, Patricia, Noel

Åk 3: Juni & Kristijan

Åk 4:

Åk 5: Zeen, Marwan & Yousef

Åk 6: Tova & Tilde

Övriga: Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Rapporter fr rektorn och från elevrådsansvarig:

 

Gunilla:  Kompisgungan är äntligen uppe. Efter att protestlistorna var inne så sattes gungan äntligen upp på en gång. Jag håller fortfarande på med snällkalender. Har några luckor kvar.

 

  1. Saker från klassråden till elevrådet:

Åk 1

1A: Vi vill ha mer rastaktiviteter.

1B: Inte här

1C: Inte här

Åk 2

2A: Inget klassråd

2B:  Inget klassråd

2C: Inget klassråd

 

Åk 3

3A: Så roligt att kompisgungan kom upp. Det var jättekul med våra faddrar. Det vill vi gärna göra oftare. Vi vill ha en fridluftsdag för hela skola. Om det är kallt kav vi t.ex. åka skidor. Elevrådet tycker att det var ett bra förslag.

3B: Kommer vi att få fler och ny mål till fotbollsplanen. (Vi kommer inte att få små mål igen, de kan ramla och då blir det osäkert.) Vi önskar en olympiad.

Åk 4

4A: Inte här

4B: Inte här

 

Åk 5

5A: Vi hinner inte alltid att titta på snällkalendern.

5B:  Vi vill göra fler saker med fadderbarnen. Alla ska gå ut på rast. Vi ska inte svära så mycket.

5C:  Inget klassråd.

 

Åk 6

6A: Inte här.

6B: Inte här.

6C:  Ettorna försöker putta ner oss från backen. Kasta inte snöbollar. Ha respekt för vad andra har gjort i snön. Gör inte snögubbar mitt i backen, då kan vi inte åka pulka. Ettorna rör oss utan tillstånd. Kul att de tar ut pulkorna åt oss. 6A sitter på våra hyllor. (Sitt inte på hyllorna. De är inte gjorda för det.) Kasta inte snö i kapprummen. 6A använder parfym. (Vi är en parfymfri skola.) Vi vill ha faddrar. Följ reglerna och lärarna ska säga till om regler bryts. Vi vill ha ny svarta tuschpennor. Vi vill ha tuggummi på rasten. (Vi är också en tuggummifri skola) Vill få välja om man ska få vara inne eller ute på rasten (På vår skola måste man gå ut på rasterna). Vill få handla på X-tra när man kommer från Transten (Det får man får inte när man går på Stocksätterskolan men det får man när man börjar i högstadiet). En ny låda att lägga våra fotbollar i önskas. Mindre NO. Vi vill ha frukt (kommunen lägger tyvärr inte pengar på det. Det kostar för mycket.). Ge oss respekt när vi har klassråd. Vi vill ta med våra Ipads hem när vi slutar sexan (iPadsen är kommunens och de får man får inte när man slutar i 6:an). Vi vill ha nya pennvässare.

 

  1. Bloggen: Intervjun med Annette har blivit framskjuten till nästa år.
  2. Övrigt:
  3. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Tova

Sekreterare: Tilde