Demokrati

I den allra första meningen i vår Läroplan, Lgr11, står det:

“Skolväsendet vilar på demokratins grund.”

Att skolan ska vila på demokratins grund  innebär även att alla elever ska få jobba med demokratiska arbetsformer och det görs t ex när klassen har sitt klassråd och när representanterna för sin klass talan i skolans olika forum så som t ex i vårt elevråd. Detta kan man också läsa i Lgr11:

 “Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.”

Dessutom står det att skolans mål är att varje elev

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Se gärna på denna film om demokratin i skolan:

Vår elevrådsansvariga på skolan, Gunilla, var på Almedalsveckan på Gotland. Almedalsveckan är en politikervecka som hålls på sommaren. Gunilla passade då på att fråga alla riksdagspartierna vad som skulle bli bättre för eleverna på Stocksättersolan om deras parti styrde Sverige. Hör deras svar här:

Så här fungerar demokratin i Sverige. Först får du se en film där Eva, som har superkoll, förklarar och visar:

Ännu en film om hur vårt demokratiska land fungerar:

En sång om demokrati:

*******

Tips till dig som är lärare:

I skolan ska all vår undervisning vila på demokratins grund. Hur ska få till detta på ett bra och konstruktivt sätt? Här kan du lyssna på Svenskpodden där de tar upp skolans demokratiuppdrag.

Denna text finns att läsa som en presentation till denna YouTube-film från Svenskpodden:
“Demokrati är ett uppdrag för hela skolan. Vad man innebär det i praktiken, och hur kan demokratiuppdraget i skolans omsättas i undervisning i svenskämnet? Samtal med Charlotta Granath, lärare i SO och förstelärare i demokrati på Viksjöskolan i Järfälla. Charlotta Granath är även lärarutbildare och författare till boken Demokratiuppdraget i skolan – metodhandbok med undervisningsexempel.”