Elevrådet minns!

Elevrådets brev till Hallsbergs politiker.

Polikernas svar på elevrådets frågor.

Elevrådet är ett forum där eleverna har möjlighet att påverka sin skolsituation. Elevrådet strävar efter ett bra samarbete mellan elever och skolpersonal.

elevrad

På Stocksätterskolan finns ett elevråd som består av två representanter från varje klass, två pedagoger och rektor. Elevrådet lyfter bl a frågor som kommer från klassråden. Elevrådet träffas en gång i månaden och vid varje möte skrivs protokoll. Elevrådet arbetar bla med:

  • Trivselregler på skolan
  • Förslag till rastaktiviteter och regler för rastlekar
  • Inflytandefrågor
  • Skolgårdsmiljön
  • Talangjakten