Elevrådets dagordning

Dagordning för elevrådet på Stocksätterskolan

  1. Ordförande öppnar mötet.
  2. Föregående protokoll uppläses och godkänns/korrigeras vid behov.
  3. Rapporter från rektor och elevrådsansvarig.
  4. Varje elevrådsrepresentant får läsa upp sitt klassrådsprotokoll.
  5. Elevrådsbloggen.
  6. Övriga frågor.
  7. Ordförande avslutar mötet.

 

Dagordning: Ordförande säger:
1. Ordförande öppnar mötet.

 

Härmed öppnar jag detta elevrådsmöte.

(Slår klubban i bordet.)

 

2. Föregående protokoll uppläses och godkänns/korrigeras vid behov.

 

Vi ska börja med att läsa föregående protokoll.

(Ordföranden eller sekreteraren läser upp protokollet)

Kan vi godkänna föregående protokoll?

(Om alla säger ja slår ordförande klubban i bordet och säger …)

Härmed godkänner vi protokollet.

(Om någon säger att protokollet inte stämmer så korrigera det felaktiga och godkänn sedan protokollet.)

 

3. Rapporter från rektor och elevrådsansvariga.

 

Har du Veronie något att ta upp?

(Invänta svar.)

Har du Gunilla något att ta upp?

 (Invänta svar.)

4. Varje elevrådsrepresentant får läsa upp sitt klassrådsprotokoll.

 

Nu ska vi höra vad ni har tagit upp på era klassråd. Vi börjar med ettorna.

(Låt klass för klass läsa upp sina elevrådsprotokoll. Börja med de yngsta och fortsätt uppåt i åldrarna:

1A, 1B, 1C,

2A, 2B,

3A, 3B,

4A, 4B,

5A, 5B, 5C,

6A & 6B)

 

5. Elevrådsbloggen. Har vi några nya idéer till vad vi ska ta upp eller dela med oss av på bloggen?

 (Invänta svar.)

6. Övriga frågor.

 

Har vi något övrigt att ta upp?

 (Om ingen har något att ta upp så avslutas mötet.)

7. Ordförande avslutar mötet.

 

Härmed avslutar jag mötet!

(Slå klubban i bordet!)

 

*********