Februari 2018

Elevråd 26/2 -18

Närvarande:

Åk 1: Ibrahim & William

Åk 2, Cassiopeja & Idris

Åk 3: Laura & Thea

Åk 4: Surafiel & Mario

Åk 5: Nivethan

Åk 6: Beatrice & Leo

Vuxna:   Catharina & Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

  1. Catharina berättade att duschväggarna är nu klara på idrotten.

Gunilla berättade att vi ska prata med politikerna på torsdag. Endast ordinarie elevrådsrepresentanter åker med. Vi möts direkt på morgonen utanför lärarummet.

 

  1. Rapporter från de olika klassråden:

 

1:an: Hade med två frågor från varje klass till politikerna. Tack till Catharina för att vi fick åka till Kvarntorp! Önskar pingisrack och pingisbollar.

 

2:an: Hade med frågor till politikerna. Varför har vi rast efter lunchen?

 

3:an: Inget att ta upp.

 

4:an: Hade med frågor till politikerna. Handtaget till toaletten är trasigt (Catharina tar upp det med vaktmästaren).

 

5:an: Inget att ta upp.

 

6:an: Hade med frågor till politikerna. Önskar en nyckel till toaletterna så det inte går att öppna med något annat en rätt nyckel (Catharina ska parta med vaktmästaren om saken så får vi se hur det blir).

 

  1. Bloggen: Vi har fått tips på rastaktiviteter, snabba handsken önskas.

 

  1. Övriga frågor:  Elevrådet förberedde sig för torsdagens möte med politikerna, kollade igenom alla medskickade frågor mm.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

 

 

Ordförande: Beatrice

Sekreterare: Leo