FEBRUARI 2019

Elevråd 25/2 -19

 

Åk 1: Ciara, Elias och Talia

Åk 2: Fiona & Edin

Åk 3: Milton, Loke & Gustav

Åk 4: Ida & Maria

Åk 5:  Maja

Åk 6: Liam, Farije & Mira

Övriga: Anna, Gunilla & Catharina

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

  1. Rapporter fr elevrådsansvariga:

Anna berättade att killen från Kuben som skulle kommit och haft rastaktiviteter för eleverna på Rönnen hade fått förhinder. Han kommer någon gång nu i vår istället. Gunilla tog upp att brevet till kommunens politiker ännu ej blivit skrivet men att vi ska försöka att hitta en tid då brevet kan skrivas av våra 6:or.

 

  1. Det som tagits upp i de olika klassråden togs upp:

Åk 1: Talangen kan vara i matsalen, vara ute mellan husen, vi kan ha två talanger och titta på den med faddrarna.

 

Åk 2: Vi tycker att Talangjakten ska vara i Alléskolans aula, eller spela in bidragen och titta på dem i klassrummen. Alla lärare på vår skola är jättebra! Tips på rastaktivitet: springa! Vi önskar att Talangjakten är i hembygården. Vi önskar hopprep långa och korta, tennisrack och bollar, innebandyklubbor och bollar samt handbollar.

 

Åk 3: Talangjakten kan visas upp i två föreställningar i gympasalen eller kan man ha Talangjakten i Alléskolans aula. Önskar fotbollar, basketbollar, volleybollar, pingisrack, pingisbollar, stressboll och gagaboll. Talangjakten kan vara i Alléskolans aula. Vi önskar en skrivvecka. Vi önskar basketbollar och tennisbollar.

 

Åk 4: Talangjakten kan vara i Alléskolans aula. Vi önskar handbollar.

 

Åk 5: På Talangjakten kan hälften se den live och andra Livestream.

 

Åk 6: Man kan hyra lastbilen som vi hade när Boris var här och ha Talangjakten utomhus. Vi behöver nya kartböcker och vi önskar att vi får frukt. Vi skulle vilja Talangjakten kan köras var för sig, en för Rönnen och en för Eken och Ängen. Tips till rastaktivitet: snögubbe-tävling och kasta snöboll till varandra.

 

  1. Bloggen: Jobba gärna med olika inlägg på elevens val.

 

  1. Övrigt: Ettorna önskar längre raster för att få mer energi och frisk luft.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Mira

Sekreterare: Liam