FEBRUARI 2020

Elevråd 25/2 -20

Åk 1: Flora & John

Åk 2: Desirée, Tilde & Tova

Åk 3: Orwa & Arvid

Åk 4: Tala & Anosha

Åk 5:  Lubna

Åk 6: Mario, Ella & Lilly

Övriga: Gunilla, Peter & Sara

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

  1. Rapporter fr rektor och elevrådsansvariga:

Vi jobbar vidare med matron i matsalen. Under sportlovet sattes nya ljudisolerande plattor upp i taket och på väggarna för att minska på ljudnivån. Nästan alla klasser lämnade in blanketten om matro efter förra elevrådet och de är nu lämnade till måltidsrådet. Det byggs om på vår skola, delar av skolans tak byts ut, och därför kan inte alla utgångar användas. Skolinspektionen var på besök på vår skola. Deras anteckningar är tillbakaskickade till oss och ska sedan skickas tillbaka igen till Skolinspektionen. När deras beslut är klart skickas det till kommunen. Vi på Stocksätterskolan kommer att få vara med i en pilotstudie som Skolinspektionen ska göra som handlar om återkoppling av beslut till elever. De vill skypa med elevrådet och berätta vad de har kommit fram till. Den återkopplingen återkoppling till oss i elevrådet om 1 eller 2 månader. Pyjamasdagen kommer vara fredagen i v.14 (under läsveckan). Talangjakten kommer vara den 20 maj. Det kommer vara värdegrundsdag, då elever kan få visa upp sitt lands folkdräkt bl a, i samband med FN-dag i höst.

 

  1. Rapporter från klassråden:

 

Åk 1:  Kommer trivselregler diskuteras (Svar direkt: Ja, dessa kommer att både tas upp i klasserna och på elevrådet samt bland lärarna). Rastaktivitetsförslag; Under hökens alla vingar.

 

Åk 2:   När börjar arbetarna med uteleksakerna (Svar direkt: vi ska ringa och kontrollera detta men det ska bli i vår). Får man cykla på sina egna cyklar på rasten (Svar: Just nu har vi kommit fram till att det blir lite rörigt och skaderisken blir stor, cykeldag kan däremot diskuteras om det ska ordnas på skolan). Sova över på skolan (Svar direkt: En sådan aktivitet får i så fall arrangeras i klassen och det får sköts av föräldrar). Önskar att få campa på skolan. Fler bollar (Svar: Nya bollar har nyss delats ut).

 

Åk 3: En hejdag önskas då alla på skolan uppmanas att hälsa på varandra. Den dagen vill vi att det ska stå olika snälla uppdrag på väggarna, lite som på Alla hjärtans dag. Tack till trivselgruppen för allt fint och trevligt ni ordnade till Alla hjärtans dag! En kunskapsbana, som en tipspromenad, önskas där man går i blandade grupper och svarar på frågorna tills man har fått alla rätt. En innebandyturnering önskas. Klockan i tjejernas omklädningsrum måste lagas och i killarnas omklädningsrum önskas en klocka (Svar direkt: Anders sa denna morgon att alla klockor är fixade och att killarnas ska ordnas.). Asfalten är väldigt bucklig vid vändplan. Kom på Öppet hus på Eken den 12 mars kl.17:30-19:30. Det kommer säljas bl a fågelholkar, armband och fika. Pengarna skänks sedan till Världsnaturfondens arbete med de skadade djuren i Australien. En städdag utomhus önskas.

 

Åk 4:  Inget att ta upp.

 

Åk 5:  Inget att ta upp.

 

Åk 6:  När kommer grejerna till skolgården (Svar direkt: I vår!) Om en lärare kommer sent till en lektion kan man ta rast då? Hur länge ska en klass vänta på att läraren kommer (Svar direkt: Hämta en annan personal!)?

 

  1. Bloggen: En film om Talangjakten ska göras. Vi ska berätta om att Skolinspektionen ska berätta direkt för elevrådet om hur inspektionen gick.

 

  1. Övrigt: Alla elevrådsrepresentanter ska ta upp talangjakten i sina klasser och fråga hur klassen tycker att vi ska göra med årets Talangjakt eftersom alla inte får plast i gympasalen längre. Ta med ett med alternativ från klassen till nästa elevråd i mars. Sedan bestämmer lärarna och elevrådet utifrån de förslag som kommit in hur vi ska göra i år. Det kommer tas upp nya matsalsregler på möte imorgon (26/2-20). Vi i elevrådet vill prata med politiker och gå till kommunhuset. Utbildningsnämnden har sina möten ibland ute på skolorna. Om de har ett möte här kanske vi kan få träffa dem då?

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Mario

Sekreterare: Ella