FEBRUARI 2022

Elevråd 15/2 -22

Åk 1: Lena & Molly

Åk 2: Delsa & Theo

Åk 3: Ebba & Rahaf

Åk 4: Mia, Bedrije & Elsa

Åk 5: Ibrahim & Orawa

Åk 6: Hamzeh, Gustav, Cecilia & Kokob

Övriga: Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Rapporter fr elevrådsansvarig:

Gunilla berättade att Sara har lovat att alla klasser som vill ha tuschpennor ska få det. Varje klassrådsrepresentant fick säga om de ville ha tuschpennor till sina klasser eller inte och det visade sig att alla ville ha det.

Vid nästa elevråd, torsdagen den17 mars, får vi besök av Erica Rosenkvist som är verksamhetschef för förskola och skola på Bildningsförvaltningen. Skicka med era frågor till henne till det mötet.

Nu är det klart vilken som blir vår nya rektor på skolan. Det blir Veronie Lejonord! Vi vet ännu inte när hon tillträder tjänsten. Ett brev kommer att skickas hem till vårdnadshavarna med denna information. Elevrådet önskar Veronie lycka till med sitt nya jobb som vår rektor.

Vi har fått svar från Prins Daniel! Tyvärr har han inget besök inplanerat till Hallsberg så han kommer inte men om han får en lucka i sitt schema vill han komma till oss. Mer information kommer att komma ut på vår blogg inom kort.

 

  1. Saker från klassråden till elevrådet:

Åk 1: Sluta att kasta skräp, vill ha en plocka-skräp-dag (elevrådet skickar över frågan till städrådet). Önskar nya tuschpennor (Det kommer ni att få!). Vill Rocka sockorna (det gör vi måndagen den 21/3). Önskar en fotbollsturnering mot en annan skolor då 1:or möter 1:or, 2:ör möter 2:or osv. Vilket förslag hade Linus i Lilla Aktuellt som han inte fick säga? Tack till trivselgruppen som fixade fint till Alla Hjärtans Dag.

Åk 2:   Spring inte i matsalen. Någon skrev fula ord i kapprummet på hyllorna (Elevrådet tycker att det var jättetråkigt att höra detta och ber alla skolans elever att vara rädda om vår fina skola). Kan skolan ha en friluftsdag (Elevrådet tycker att det är en bra idé och gav förslaget att kanske de 6:or och 5:or som ska gå en utbildning inom den rörelsesatsning som vi har kan ta hand om en sådan dag)? Stäng dörren efter er. Önskar innerast. Vill ha fler trasor i klassrummet (Elevrådsrepresentanterna tyckte att det var en bra idé och alla ville ha fler trasor till sina klassrum. Vi ska prata med städ och fråga om vi kan få fler trasor i klassrummen). Pulshöjande aktiviteter önskas.

Åk 3: Mer tuschpennor önskas.

Åk 4:  Det är många som springer i korridoren, gör inte det (Elevrådet diskuterade om man skulle sätta upp lappar om att man ska gå i korridoren, men visste inte om det skulle hjälpa. Vad tror ni?). Killarna får mycket mer skäll av lärarna än vad tjejerna får (Vi skickar över frågan till Likabehandlingsrådet). Kommer 6:orna att fixa ett disco (Kanske blir det ett disco till påsk, säger 6:orna)? En pyjamasdagönskas (Det är beslutat att det blir en pyjamasdag på fredagen när vi har läsvecka, men vi vet ej när det blir en läsvecka än. Det ska bli en sådan vecka under denna termin.) Kompisgungans regler följs inte (Kolla på elevrådets film om detta och läs reglerna på elevrådet.se under fliken regler och lagar och sedan under uteleksakerna). Önskar en dag med våra fadderbarn (Nu får vi träffas igen! Prata med era lärare och boka in en träff). Vi vill övernatta i skolan och vi vill ha ett öppet hus där eleverna får vissa vad de gjort (Elevrådet tycker det är en bra idé). Saknar iPad-laddare och tangentbord (Elevrådet pratar med Veronie). Önskar en hemlandsdag, vill ha kameror i kapprummen, önskar lådor för extrakläder, vill ha frukt till mellanstadiet, önskar hörselskydd och hopprep (Vi har blivit lovade att få köpa bollar och hopprep nu i vår så det kommer):

Åk 5: Vi vill ha en fotbollsturnering. Högre volym på skolklockan önskas. Nya fönster, ett går nästan inte att stänga. Vi vill ha 2 kuratorer, man och en kvinna. Önskar en städdag på skolan (Vi skickar över frågan till städrådet). Nya skohorn önskas (Vi delade ut skohorn i december till alla klasser. Jättetråkigt att höra att ni har böjt sönder era. Vi köper inte in skohorn varannan månad så ni får klara er utan tyvärr). Vi vill ha modersmål på en annan tid än på elevens val tiden. Fler aktiviteter med elevrådet önskas.

Åk 6: Har killarnas omklädningsrum fått en skärmvägg (Nej, dessvärre inte. Detta har elevrådet tagit upp många gånger och det har tagits upp på skyddsronden, vi säger till igen!)? Kommer vi ha en mattetävling (Elevrådet tycker att vi ska ha en mattetävling och vi har lämnat över frågan till lärarna men inte fått något svar än. Vi frågar igen.)? Vi vill ha en kompisrast (Prata med era lärare så kan de säkert lösa detta). Vill ha en fotbollsturnering. Vi vill ha ett skoldisco (Kanske fixar våra 6:or det till påsk). Vill få sälja på marknaden.

  1. Bloggen: Efter att ha hört att 2:orna vill ha pulshöjande aktiviteter fick vi idén att göra en flik med olika förslag till sådana aktiviteter på elevrådsbloggen. Vi vill intervjua vår kurator Daniel och Veronie när hon har blivit rektor.
  2. Övrigt: Inget övrigt att ta upp.
  3. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Hamzeh

Sekreterare: Kokob