Gagabollsregler

*******************

Elevrådet och lärarna har gemensamt bestämt hur vi ska använda vår fina gagabollsrink. Vi har tillsammans uppdaterat reglerna för gagaboll med jämna mellanrum.

För att gagaboll ska kunna spela måste det finnas en vuxen vid rinken och därför måste det minst finnas minst två rastvakter ute för att det ska gå att få till. Bollen/bollarna är gemensamma för hela skolan och förvaras i fritidspersonalens lilla kapprum på Eken. Det är lärarna som ansvarar för bollen/bollarna tar ut och tar in dem.

Dessa är våra gagabollsregler:

 

Vi hoppas på många roliga raster i och vid rinken!

*******************