Gagabollsregler

********************************************************

Elevrådet och lärarna har gemensamt bestämt hur vi ska använda vår fina gagabollsrink. Vi har tillsammans bestämt nya tider för när olika grupper av elever får spela och vi har dessutom uppdaterat reglerna för gagaboll. För att gagaboll ska kunna spela måste det finnas en vuxen vid rinken och därför måste det minst finnas minst två rastvakter ute för att det ska gå att få till.

Dessa elevgrupper får spela på 10-rasten:

Måndagar: 1:or och 4:or

Tisdagar: 3:or och 6:or

Onsdagar: 2:or och 5:or

Torsdagar: Killarna

Fredagar: Tjejerna

På lunchrasterna är det bara några klasser ute samtidigt och då får man spela på sin rast om det finns en vuxen som kan stå vid rinken.

Det finns lappar med dessa tider uppsatta i kapprummen med tiderna på som ser ut så här:

 

Dessa är våra gagabollsregler:

 

Vi hoppas på många roliga raster vid rinken!