JANUARI 2019

Elevråd 22/1 -19

Åk 1: Bedrije, Layla och Talia

Åk 2: Fiona & Edin

Åk 3: Milton & Loke Gustav

Åk 4: Ida & Maria

Åk 5:  Ilona Maja

Åk 6: Liam, Farije & Mira

Övriga: Anna, Gunilla Katarina

  1. Ordförande öppnade mötet.
  2. Föregående protokoll upplästes och godkändes.
  3. Rapporter fr elevrådsansvariga: Anna berättade att på måndag, tisdag eller onsdag kommer en kille från Kuben till Stocksätter. Han kommer vara på Rönnen och ta med de elever som vill ner till spontan där han ska hålla i rastaktiviteter. Anna vill tips på olika rastaktivitetstips, skicka gärna med förslag till elevråden eller tala med Anna direkt.
  4. Det som tagits upp i de olika klassråden togs upp:

Åk 1: Det blir blött i kapprummen av snön och man blir blöt om strumporna, många åker på isen utan hjälm och pappershanddukar slängs i toaletten (Svar direkt: Det är jätteviktigt att inga pappershanddukar slängs i toaletten för då kan det bli stopp där, pappershanddukarna ska slängas i papperskorgen). Det är roligt att vi ska åka till Kvarntorp!

Åk 2: Vi vill att sexorna ska ordna ett disco (Svar direkt: Sexorna kommer snart att fixa ett disco, datumet är ej bestämt). Vi vill tacka Catharina för att vi ska åka till Kvarntorp. Vi vill ha ett pyjamasparty för hela skolan. Vi vill att hela skolan ska titta på bio tillsammans. Tänk på att ha hjälm när ni åker på kullen eller i isiga backar och kasta inte snöbollar. Det är mycket spring i matsalen.

Åk 3: Ett förslag är att man skulle kunna ha Talangjakten ute. Vi vill inte klä ut oss på läsveckan. Vi önskar en gräsfotbollsplan samt handbollar och fotbollar (Svar direkt: Fotbollsplanen kommer inte att göras om. Alla kan skriva ner vilka bollar de saknar och ta med till nästa elevråd). Vill ha flera rastvakter vid fotbollsplanen, kanske ska man ha ett schema på vilka som får spela på grusplanen? Det behöver sandas på gården, det är jätteisigt! Fler utflykter för hela skolan önskas (Svar direkt: Det kostar mycket pengar när man ska åka buss men kanske kan man ha en utflykt i närområdet dit man kan gå eller cykla? Det är fantastiskt om vi kan komma iväg en gång per år till Kvarntorp!).

Åk 4: Alla har inte hjälm på sig på kullen, isbana vid dagis önskas, måste man ha hjälm vid alla isbanor (Svar direkt: Vi har det inskrivet i våra trivselregler att vi ska ha hjälm på kullen samt när vi åker pulka och skridskor. Vi rekommenderar att man har det när man åker på is överhuvudtaget eftersom man annars kan göra sig riktigt illa.)  Vi vill få bollarna pumpade nu till våren (Svar direkt: Anna har handpumpar som ni kan låna och det finns pumpar i idrottssalen som ni kan prata med Felix, Gabi eller Jenny om ni kan få använda). Ta inte andras saker i kapprummet! Dörren är trasig i 4 och 6:orna (Catharina tar upp det med vår vaktmästare). Skrik inte i Ljusgårdarna när ni går förbi klassrummen. Vill jobba mer i Ljusgården, ha på er inneskor och inte uteskor inomhus. Önskar en borste till skorna. Kasta inte runt med andras inneskor! Önskar längre raster (Svar direkt: Om man förlänger rasterna måste man även förlänga skoldagen). 

Åk 5: Det sägs dumma kommentarer i klassrummet, hjälm ska användas i backen, plantera gräs vid före detta dungen.

Åk 6: Inget att ta upp.

5. Bloggen: Elevrådet bestämde att tre representanter ska göra ett reportage om skolsyster Carin. Vi ska göra ett inlägg där vi ber om hjälp om hur vi ska arrangera detta års Talangjakt.

6. Övrigt: Elevrådsrepresentanterna skulle vilja träffa politiker i kommunen. Sexorna ska skriva till dem och se om vi kan boka in ett möte. Alla i elevrådet vill arrangera en Talangjakt. Vi måste dock göra om Talangjakten då vi alla på skolan inte längre får plats i gympasalen. Vi talade om olika förslag och vi bestämde att alla representanter ska fråga i sina klasser hur de tycker att vi ska lösa detta och ta med klassens idéer till nästa elevråd.

7. Ordförande avslutade mötet.

Ordförande: Mira

Sekreterare: Liam