JANUARI 2023

Elevråd 26/1 -23 

Åk 1: Ida Khaled

Åk 2: Noah & Belle

Åk 3: Hedda

Åk 4: Maj

Åk 5: Daniel & Amanda, Aleja

Åk 6: Miran

Övriga: Veronie, Gunilla & Ulrika (reporter på Länsposten)

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Rapporter fr rektorn och från elevrådsansvarig:

Veonie: Det fanns förslag om en färgdag vid det senaste elevrådet. Kanske kan det vara något som EkÄngen kan genomföra (Gunilla tar upp det med lärarna)? Tyvärr kan vi inte åka till Kvarntorp, det är för lite snö nu och det kostar för mycket. Kanske kan vi göra det ett annat år! Det behövs inga skyltar där det står förbud mot alla djur på skolan utan det räcker med förbud mot pälsdjur. Vi är en allergifri skola och det är därför som vi har dessa skyltar.

Gunilla: Alla priser är utdelade i mattetävlingen. Kolla gärna med era klasser vad de tycker om att ha mattetävlingar och utvärdera detta.

 

  1. Saker från klassråden till elevrådet:

 

Åk 1:

1A Hade inget att ta upp.

 

1B Ingen med på mötet.

 

1C Hade inget att ta upp.

 

Åk 2:

2A Inget spring i matsalen. Ettorna springer mycket i matsalen när tvåorna äter. Ska sexorna ordna ett disco snart (Svar direkt: Ja, det blir ett disco snart)? Tack för mattetävlingen! Ta det lugnt i kapprummen.

 

2B När ska vi få nya fotbollsmål (Veonie svarade att det är inte vi som har hand om målen utan det är Fastighet. De har en plan för när de ska se över de olika skolorna och det kommer att ta tid innan det blir vår tur)? Vi tycker att det är jobbigt att ettorna springer i matsalen och när alla andra springer på andra ställen. Sluta kasta skräp inomhus och utomhus. Vi måste hålla reda på våra kläder. Inga pinnar inomhus. Tänk på att spola efter ni har varit på toaletten

 

Åk 3:

3A Vi vill ha en skrivdag. Spring inte igenom kapprummen. När ska vi gå ut och plocka skräp (Den frågan bör skickas till städrådet, men klasslärarna kan ju även ge tid för att gå ut och plocka skräp)?

 

3B Inte med på mötet.

 

Åk 4:

4A Inte med på mötet.

 

4B Vi vill ha ett till vattenställe i matsalen precis som att man kan ta mjölk på två ställen (Skicka denna fråga till matrådet). Vi vill ha längre raster (Om man har längre raster måste skoldagen bli längre för man kan inte korta ner på undervisningstiden).

 

Åk 5:

5A Vi vill att man kan få vara kvar på skolan innan fritidsorkesten (Svar direkt: Tyvärr går inte det då det inte finns någon personal som kan finnas med, lärarna jobbar med annat då och fritidspersonalen har fullt upp med de barn som går där). Önskar bättre arbetsro (Tips från elevrådet: klasserna kan få stjärnor när dem har varit duktiga och sedan någon form av belöning när man har fått ett visst antal stjärnor). Många är inne på rasterna (Alla måste gå ut på rasterna). Elever skriker när läraren inte är där. Inget tuggummi i skolan (Vi har tuggummiförbud på skolan). Skåp i stället för hyllor (Tyvärr för dyrt att inskaffa plus att utrymmet inte finns för detta). Inte kasta runt massa grejer från skolan. Vissa lärare behandlar barn olika.

 

5B Vi vill ha hoppstyltor.

 

5C Det är många som springer i skolan. Det är trångt i kapprummen. Vi vil att skolan köper leksaker. Vi vill ha skåp. Vill äta i klassrummen. En nationskoldag när man firar Stocksätterskolan önskas.

 

Åk 6:

6A när är talangjakten och när är olympiaden. En pingisturnering önskas.

 

6B Ingen här.

 

 

  1. Bloggen: Vi ska göra en film från detta möte då vi hade besök av reportern Ulrika från Länsposten.

 

  1. Övrigt:Inget övrigt att ta upp.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Miran

Sekreterare: Daniel