JANUARI 2024

Elevråd 29/1 -24

Åk 1: Mustafa, Oliver & Elis.

Åk 2: Olle, Patricia & Noel

Åk 3: Juni & Kristijan

Åk 4: Melvin

Åk 5: Zeen, Yousef & Lara

Åk 6: Maltida, Tilde, Osazee, Abynabi, Lamar & Ferida

Övriga: Gunilla & Veronie

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Rapporter fr rektorn och från elevrådsansvarig:

 

Veronie: Veronie kollade om alla klasser har klassråd. Vi gick laget runt och alla elevrådsrepresentanter fick berätta om hur ofta de hade klassråd, om de hade någon mall som de går efter osv.

 

Hon berättade att kommunen har dåligt med pengar så det är jätteviktigt att vi är rädda om de saker vi har så som t ex tangentbord och laddarsladdar för det finns inga pengar att köpa in nya grejer för. Inga extra saker kommer köpas till skolan detta år. Var alltså rädd om era saker.

 

Gunilla:  Gunilla berättade att några representanter från skolan i Åsbro vill komma i ett studiebesök till oss i elevrådet. De är intresserade att se hur vi jobbar.

 

Gunilla berättade också att elevrådet hade ordnat med en låda för bollar och pennvässare till en av sexorna som hade efterfrågat det vid vårt senaste möte.

 

  1. Saker från klassråden till elevrådet:

Åk 1

1A: inga frågor till elevrådet.

1B: Inget att ta upp.

1C: Flera rastvakter önskas. Västar med namn på rastvakterna. Förstör inte andras snöbyggen.

Åk 2

2A: Bättre tuschpennor önskas. Det är mycket spring i kapprummet. Folk sparkar bollar på fönstren, det får man inte.

2B: Önskar en mattetävling och en handbollstävling. Önskar en fotbollsturnering i skolan.

2C: Toaletten behövs städas och måla om och ta bort spindelnäten där (Veronie hälsade till alla elever att det är var och ens ansvar att inte stöka till eller smutsa ner på toaletterna. Se till att toaletten är lika fin när du går ut som när du går in, eller finare. Toaletterna kommer inte att städas oftare för det skulle kosta skolan mer pengar att köpa in den tjänsten. Det är allas ansvar att de är fina).

 

Åk 3

3A: Önskar en elevens-val-dag för hela skolan då alla elever kan få välja att gå till olika lärare och en lektion med dem. Under dessa lektioner kanske man kan lära sig arabiska, iMovie, om fåglar, fiske eller annat som lärarna vill lära ut. Om det inte går att göra det för hela skolan kanske man kan göra det i de olika benen (Ängen, Eken och Rönnen). Önskar en skrivvecka på höstterminen och önskar en teknikvecka. Vill ha en utedag för hela skolan.

3B: Hur blir det med fotbollsmålen (Vi kommer inte att få nya småmål till planen och vi har sagt till att målen behöver lagas)? Många svär i skolan (Vi ska inte svära eller säga fula saker till varandra på denna skola, jätteviktigt att vi följer den regeln).  Sluta att springa i matsalen och i korridoren.

 

Åk 4

4A: Inte här.

4B: Det finns elever som går till gympan innevägen.

 

Åk 5

5A:  Vissa treor tar saker från 5A:s väskor och lägger några 5:ors ipads i andras väskor (Veronie sa att det är jätteviktigt att inga iPads läggs i kapprummen under rasterna, de kan lätt bli stulna och vi har inte pengar till att köpa nya. Om man har varit på modersmål och klassrumsdörren är stängd måste man hitta en vuxen som låser upp dörren så man får lägga in sin iPad. Detta måste man hitta en lösning på! Kanske kan modresmålsläraren ta hand om iPadsen eller följa med och låsa upp klassrumsdörren). Kasta inte tofflor och andra saker i kapprummen!

5B:  Vill få frukt. Vill åka skridskor i idrotten (Tala med idrottsläraren). Det luktar illa i omklädningsrummet.

5C:  Kan vi få ha basketturnering?

 

Åk 6

6A: Det är för mycket spring i korridorerna och det är blött på golvet (Se till att ni tar av er skorna innanför dörren och gå inte in med blöta skor i kapprum och ljusgårdar). Vissa lärare behandlar killar och tjejer olika. Killarna får mycket mer skäll, lärarna skäller för ingenting och skämmer ut oss. Fler fotbollar önskas, önskar skohorn. Vill ha tillbaka småmålen på fotbollsplanen (Tyvärr går inte det då de inte går att fästa på ett säkert sätt i marken).

6B: Några elever går runt för mycket i skolan, de går ute och gör saker som dom inte får. Ta bort snön från skorna när ni kommer in så att det blir inte blött i kapprummen. Kalla inte andra för dumma saker, alla är lika mycket värda! Vill ha en fotbollsturnering.

6C:  Sparka av snön från skorna innan ni går in för annars blir det för blött i kapprummen. Det är trångt i kapprummet. Vill ha glas inte kåsor (Om vi skulle ha glas i stället för kåsor skulle det medföra många nya problem som vem ska diska dem, var ska de stå osv och de skulle kunna gå sönder om de ramlade. Vi har våra kåsor). Det behöver skottas mer. Önskar nya svarta tuschpennor. Önskar mjuka stolar (Kanske kan man sy sig en dyna på syslöjden eller kanske kan man ta med en dyna hemifrån? Vi måste ha stolar som är lätta att hålla rena då stolarna ska användas i många år). Det finns homofober bland eleverna på skolan. Det finns elever som delar ut tuggummi. Det är mycket spring i skolan. Önskar skohorn och fadderbarn. Använd inte parfym (Vi är en parfymfri skola)!

 

  1. Bloggen: Vi ska göra en film om vår biträdande rektor.
  2. Övrigt: Inget övrigt att ta upp.
  3. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Osazee

Sekreterare: Ferida