Må-bra-tips!

“Ingen får göra barn eller ungdomar illa. Men det finns dom som gör det ändå. Det kan handla om brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp. Om det har hänt dig eller någon annan i familjen har du rätt att få stöd och hjälp!”

Så börjar denna viktiga film som Stiftelsen Allmänna Barnhuset har gjort. Du har rätt att bli bra behandlad, att bli mött respekt och att få hjälp om någonting svårt händer dig. Om någon har gjort dig illa så får du bra tips på vad du kan göra i denna film:

Kom ihåg att du är värdefull, att du är viktig här och nu! 

Att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du!

Att få gå skolan och att få känna sig trygg är rättigheter som varje barn under 18 år har. Det finns 54 artiklar/rättigheter i barnkonventionen där det står många viktiga saker som ett barn behöver få för att kunna växa upp under bra förhållanden och bli en fungerande vuxen och dessa rättigheter gäller för alla barn i alla länder.

Det var 1989 som FN beslutade att ge alla barn i världen egna speciella mänskliga rättigheter. Det är den mest antagna konventionen. Idag är det bara USA utav alla världens länder som inte har skrivit under den.

Barnkonventionen består av 54 artiklar och har fyra grundprinciper:

  • Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Artikel 3. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
  • Artikel 6. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.
  • Artikel 12. Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och delta i beslut som rör honom eller henne.

Här kan du läsa vilka rättigheter du har som barn, en skrift som Barnombudsmannen har gett ut:

barnkonv_lattlastweb-2014

Det finns en sång som handlar om Barnkonventionen och alla barns rättigheter:

Här kan du se en film om hur några barn tänker om Barnkonventionen:

Livet kan ibland kännas tufft och ibland vet man inte ens varför det känns så. När dessa känslor kommer kan det vara bra att prata av sig med en vuxen. Du kan alltid få tag i en vuxen att tala med om du ringer till BRIS. Bris betyder “Barnens Rätt I Samhället”. Där kan du vara helt anonym, det betyder att de inte vet vem du är. De vuxna som tar emot samtalen med barn och ungdomar som mår dåligt är proffs på att lyssna och på att hjälpa till. Se deras film här:

Du har rätt till din egen kropp, ingen får ta på dig när du inte vill. Här är en jättebra sång där du kan lära dig att säga stopp:

Som tjej kan man må dåligt av en helt normal anledning, utav att man har sin mens. När man har mens kan det göra ont och det kan kännas pinsamt och svårt att tala om anledningen till att man inte mår bra, detta blir ofta extra jobbigt då man är i skolan. Men att ha mens är bra! Det visar att kroppen fungerar som den ska. Så alla killar och tjejer försök att se mensen som något positivt, det är inget pinsamt utan helt normalt. Visa förståelse för den som inte mår bra av denna anledning! Håll ut under de värsta dagarna du som har mens. Alla kan vara med och sjunga med i hyllningssången till mens:

Här är några grundläggande tips på vad du kan göra för att må bra:

Det finns hjälp om du är ledsen och mår dåligt

Ibland kan barn vara med om saker som gör att de mår dåligt och de behöver en vuxen att tala med. Det kanske känns för jobbigt att tala om detta med sina föräldrar eller sin lärare. Om du behöver tala med en vuxen om något jobbigt som du har varit med om kan du höra av dig till någon av dessa:

  • Barnens hjälptelefon   (BRIS) Ring 116 111 om allt som känns svårt. Inget problem är för stort eller för litet. Bris betalar samtalet och det syns inte på telefonräkningen att du har ringt.
  • Bris-mejlen Här kan du mejla, chatta och ställa frågor som rör dig personligen. Du kan också läsa vanliga svar på frågor om till exempel mobbning och skilsmässor.
  • Jourhavande kompis ( Röda korsets ungdomsförbund) Ring 020-222 444 Det är en telefonjour, du kan alltså alltid ringa dit oavsett dag eller tid, för dig under 25 år om vad som helst. Det kan handla om  till exempel kärlek, mobbing, ensamhet, eller familjesituation.
  • BUP ( Barn- och ungdomspsykiatrin) En sajt för dig som mår dåligt och behöver hjälp.