MAJ 2018

Elevråd 21/5 -18

Närvarande:

Åk 1: Ibrahim & William

Åk 2, Cassiopeja, Idris & Alex

Åk 3: Laura

Åk 4: Surafiel & Mario

Åk 5: Nivethan & Ida

Åk 6: Beatrice & Leo

Vuxna: Catharina, Gunilla & Anna

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

  1. Rapporter från rektor och elevrådsansvariga: Catarina sa grattis till vinsten på Webbstjärnan! Gunilla sa att lärarna hade gett ett förslag att man kan förlänga tiden på kompisgungan till att man räknar till hundra istället för till 60 som det är idag. Elevrådet tyckte att det var ett bra förslag och tog beslutet att vi ändrar på detta med start på måndag 28/5 i nästa vecka. Lärarna tycker att vi kan prova att ha gagaboll på fredagar för alla på skolan. Om det blir bråkigt tar vi bort dessa gemensamma gagabollsraster, de som är rastvakter avgör hur stämningen är om vi kan fortsätta eller inte. Vi börjar med detta nu på fredag.

 

  1. Rapporter från de olika klassråden:

 

1:an:  Frågor till Annie: Kan du vara dj på en fest på vår skola? Kan du vara med på ett vattenkrig på vår skola? Hur känns det att vara med och bestämma i Sverige? Hur var det när du var ny på ditt jobb?

 

2:an: Vart ifrån kommer Sveriges pengar? Hur många flyr eller flyttar till Sverige varje år? Hur vill Centerpartiet göra samhället bättre? Varför gör vi i skolan nationelle prov? Vad gör man om man jobbar som politiker? Vad skulle du vilja jobba som om du inte var en politiker?

 

3:an: Hur är det att arbeta som partiledare? Om ett barn har ett bra förslag skulle ni kunna göra så som barnet sa då? Hur kan vi få tag i studiehandledare på alla de språk som talas till alla skolor? Hur tänker Centerpartiet att vi i Sverige ska få en hållbar utveckling?

 

4:an:  Vad fick dig att bli politiker? Vart hade du din uppväx? Hur vill ni jobba för att hjälpa fattiga länder? Vad ville du bli när du var liten?

 

5:an:  Hur skulle du förändra skolan om du var statsminister? Om du fick ändra en sak i skolan vad skulle det vara du ändrade på då? Vad skulle du förändra i Sverige om ditt parti vann valet?

 

6:an: Tycker ni att man ska ha betyg från år tre? Vad gör ni i ditt parti åt mobbning?

 

  1. Bloggen: På fredag att vi ska skypa med Annie Lööf. Vi träffas direkt på morgonen i Eriks klassrum och börjar skypa kl.8.30 och en kvart framåt. Detta kommer att filmas och läggas ut på bloggen.

 

  1. Övriga frågor: Vi funderade på hur vi ska använda våra prispengar (10 000kr) men inget beslut togs i frågan. Catharina sa att hon kommer att bjuda hela skolan på glass för att fira de två bloggvinsterna.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Beatrice

Sekreterare: Leo