MAJ 2019

Elevråd 22/5 -19

 

Åk 1: Talia

Åk 2: Fiona & Edin

Åk 3: Milton & Loke

Åk 4: Ida

Åk 5:  Ilona & Maja

Åk 6: Liam & Mira

Övriga: Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll godkändes.

 

  1. Rapporter fr elevrådsansvariga: Catharina våran rektor kommer att sluta. Eleverna på skolan borde få tacka henne på en storsamling. Vår blogg, elevrådet.se, är annonsen där man söker en ny rektor. Gunilla läste upp det som stod om bloggen i annonsen. Uteleksakerna som röstades fram är beställda. Gunilla tog även upp andra saker som kommit upp på elevrådet med den ansvariga på kommunen (lustishusen som är trasiga och bör bytas ut, de trasiga runda borden ute som borde ersättas med nya, de trasiga cykelställen som bör fixas och gärna takas samt grusfotbollsplanen som eleverna önskar att blir en gräsfotbollsplan). Han ska ta upp detta på deras möte så får vi se hur det blir med de övriga sakerna. Gunilla pratade också om Talangjakten. Alla i elevrådet samlas kl.7.30 på onsdag den 29/5 och fixar i ordning i gympasalen.

 

Åk 1: Inget att ta upp.

 

Åk 2: Vart kommer de nya uteleksakerna att stå? När kommer uteleksakerna (Svar direkt: Gunilla har frågat om de på kommunen vill ha hjälp att bestämma var uteleksakerna ska stå men har ännu inte fått ett svar på detta. Vi vet ej när uteleksakerna kommer, de är beställda från oss. Håll koll på bloggen där mer information kommer när vi vet mer)? Kommer vi att ha en gunga vid den tomma gungställningen (Svar direkt: Gungställningen sägs vara utdömd så vi tror inte att det blir en gunga där.)? Det var roligt att vara med och rösta! Det är roligt att politikerna vill komma över på fredagsmys till oss (Elevrådet förslag är att vi bjuder in politikerna på fredagsmys i början av höstterminen)! Det är roligt att vi ska ha en fotbollsturnering! Vi vill träna på inrymning.

 

Åk 3: Fotbollsmålen behöver lagas, näten hänger ner. Basketkorgen utanför huvudentrén vid 3c behöver lagas. Vi vill ha mer disco! Kan inte 5:orna göra några (Svar direkt: Vi har bestämt att skolans 6:or ska få ordna med disco på så att de får ihop pengar till sin klassresa. Kanske kan nästa 6:a ordna tre discon nästa år? Ibland är det disco på rasterna och ibland ordnar klasser med sina egna discon)?

 

Åk 4: Fler anslagstavlor till klassrummen önskas. Rör inte andras saker! Vill ha skåp istället för hyllor i kapprummet. Behöver fler skohorn. Hur ska vi göra när andra tar ens tofflor? Det är ett problem (Elevrådet svarar: Alla måste ta ansvar och inte gömma någons inneskor. Om man ser en sko på golvet så ställ upp den på hyllan, sparka inte på den. Ingen ska behöva bli av med sina inneskor. Skärpning till de som inte sköter detta!). Var ska man förvara sina sparkcyklar? Får man åka airboard på rasten? 6:orna har mobiler på rasten (Svar direkt: Föräldrar, elever och lärare har tagit ett beslut att inga mobiler ska användas under skoldagen, de ska vara inlåsta. Alla lärare måste ta sitt ansvar och om någon elev ser någon som har en mobil så säg till någon lärare). Man bör inte få ha slime i skolan, det luktar parfym på toaletterna Svar direkt: Vi är en parfymfri skola, många är allergiska mot parfym. Visa respekt och parfymera er inte under skoldagar.). Många har tuggummi, i matsalen tar folk mjölk och häller ut det direkt (Svar direkt: Slösa inte med maten! Det blir en onödig kostnad som man kunnat lagt på annat istället.). Kan man ha en klass med killar och en annan med tjejer? Varför finns tuggummiförbudet (Svar direkt: Just nu ses våra trivselregler över, men förbudet har funnits bl a för att det inte ska kletas med tuggummin under bord och stolar mm och för att det inte ska slängas i naturen).

 

Åk 5: Inget att ta upp.

 

Åk 6: Inget att ta upp.

 

  1. Bloggen: Vi vill göra en film om Catharina och en film från årets Talangjakt.

 

  1. Övrigt: Jättemånga tjejer har på sig parfym i korridorerna (Elevrådet påminner om att skolan ska vara parfymfri).

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Mira

Sekreterare: Liam