MAJ 2020

Elevrådsmöte 14 maj 2020

 

Vid elevrådsmötet i maj skrevs inget protokoll eftersom det var ett speciellt möte då vi skypade med Karin från Skolinspektionen. Karin berättade vad Skolinspektionen hade sett när de granskade Stocksätterskolan. På vår blogg (elevrådet.se) finns en film att ta del av det Karin sa på detta möte.

 

Förutom detta gick vi igenom förslaget till nya Trivselregler. Elevrådet tyckte att förslaget var bra och röstade ja till att dessa ska gälla på Stocksätterskolan 20/21.

 

Elevrådet gick även igenom vad som gäller på Talangjakten.

 

 

 

Sekreterare: Gunilla