MAJ 2022

Elevråd 16/5 -22 

Åk 1: Lena & Max

Åk 2: Delsa & Theo

Åk 3:

Åk 4: Mahdi, Viljah & Elsa

Åk 5: Ibrahim & Orwa

Åk 6: Cecilia, Tala, Hamzeh, Max, Kokob & Gustav

Övriga: Gunilla & Veronie

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

2. Rapporter fr rektorn och från elevrådsansvarig:

Veronie: Till hösten köper Veronie in västar som eleverna kan ha när man spelar fotboll på rasten. Vissa olika dagar som ni elever önskar, t ex en hattdag eller andra mindre önskemål kan ni med fördel ta med er lärare och ordna med i er egen klass. De dagar/aktiviteter som vi gemensamt bestämmer att ha t ex utklädningsdag eller mattetävling ska läggas in i lärarnas kalendarie så det inte glöms bort. Var rädda om era Ipads, tangentbord, sladdar och hörlurar för just nu är det svårt att få tag i dessa saker.

Gunilla:  Pia som är biträdande rektor i Pålsboda vill besöka vårt elevråd tillsammans med några lärare, men även tillsammans med deras elevråd, för att få tips och idéer från oss. Det tycker vi i elevrådet är roligt! De kommer till oss nästa termin. En mattetävling och en fridliftsdag ska planeras in till hösten.

 

3. Saker från klassråden till elevrådet:

 

Åk 1:  Önskar en gosedjursdag och utklädningsdag. Tackar elevrådet för tuschpennorna och tackar trivselgruppen för de fina målningarna på skolgården. De vill inte att de stora barnen ska svära mot dem. De vill ha en leksaksdag. Kan vi få tillbaka de mindre målen mellan de stora? De tyckte det var roligare när vi hade fler mål.

 

Åk 2:  De vill ha bättre WIFI. Vi öskar fler matteböcker. Öskar att få gå till Spontan på rasterna. De vill ha basketbollar (minst 1), och de vill åka till ett museum. De vill gå till det stora biblioteket (Prata med er lärare så kan denne ringa till biblioteket och boka in en tid för er). De vill ha tjejfotboll ibland på rasterna. De vill gå till ekoparken (Prata med er lärare så kan ni säkert göra detta med klassen vid något passande tillfälle). De vill ha en baskettävling. Önskar tjejbasket.

 

Åk 3:  Ingen representant på plats.

 

Åk 4:  De skulle vilja ha skogssaker som de kan få låna som en rastaktivitet (speciella burkar med ett förstoringsglas som man kan fånga insekter i). De vill ha flera skateboarddagar (då man får låna skateboard). De vill ha en vollybollturnering.

 

Åk 5: Höj volymen på alla skolans klockor. Fler alternativ på språkval. Hela klasen borde gå till stora biblioteket (Prata med er lärare så kan denne boka in et tid där). Kan man ordna en fest på dem som slutar på skolan? Vill sälja mer saker till klasskassan (Ta upp detta med er lärare). De vill ha en kran utomhus där de kan dricka. 4:an – 6:an borde få frukt! De vill ha en vattenkrigsturnering. En basketbollsturnering önskas. När ska skärmväggen i killarnas omklädningsrum sättas upp (Snart hoppas vi, den är inköpt)?

 

Åk 6:  Vi har inte haft något klassråd på väldigt länge (Det är tyvärr fler klasser som inte har haft det … Kräv av er lärare att ni får ha detta!).

 

4. Bloggen: Vi ska göra en Talangjaktsfilm och en film från skolavslutningen vid Hembygdsgården.

 

5. Övrigt:  Vi talade om Talangjakten.

 

Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Cecilia

Sekreterare: Tala