Måltidsrådet

Här är bilder från flaggmålningen i 2:an: