Måltidsrådet

Här har vi måltidsrådet för läsåret 2022/23:

Vårt måltidsråd för skolåret 21/22:

Dessa är våra nya representanter i måltidsrådet för 2021/22. Bilden togs vid deras första möte detta skolår:

*********

Detta var måltidsrådet 20/21:

Här är bilder från flaggmålningen i 2:an: