Måltidsrådet

Vårt nya måltidsråd för skolåret 21/22:

*********

Detta var måltidsrådet 20/21:

Här är bilder från flaggmålningen i 2:an: