MARS 2018

Elevråd 22/3 -18

Närvarande:

Åk 1: Ibrahim & Alicia

Åk 2, Cassiopeja & Idris

Åk 3: Laura

Åk 4: Surafiel

Åk 5: Nivethan & Ida

Åk 6: Beatrice & Lah Poe

Vuxna:   Anna & Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

  1. Gunilla berättade att det inte längre finns någon avsatt tid för lärarna och den övriga personalen att ta upp elevrådets frågor på. Den tid som förut fanns har tagits bort utan att man först har bestämt var dessa frågor ska hanteras. Trist! tycker elevrådet.

 

  1. Rapporter från de olika klassråden:

 

1:an: Kom ihåg att ingen får svära eller puttas när man spelar fotboll, alla får vara och med och spela men då måste de som kommer med vara snälla och alla ska lyssna på varandra.  Önskar en cykel- och spring tävling runt skolan (Anna säger att hon kan ta med det som en rastaktivitet). Vi behöver att bli snällare mot varandra! Det ena fotbollsmålet är trasigt, bollarna åker igenom det. Det är många som slåss på skolan och det är jobbigt. Många har på skolan har inte inneskor. Vi vill ha skyltar vid gagaboll-rinken som säger att man inte ska fuska (Anna fixar det).

 

2:an: Vi önskar en utvärderingsapparat vid matsalen, en sådan som Siw Lunander pratade om på filmen.

 

3:an: Vi önskar nackstöd till stolarna I klassrummet, vi önskar också en mysdag i skolan.

 

4:an: Inget att ta upp.

 

5:an: Önskar längre raster i skolan (Svar direkt: politikerna har bestämt hur mycket undervisningstid som alla elever ska ha, om skolan skulle förlänga rasterna måste skoldagen förlängas). Det är mycket med bråk och folk kastar snöbollar på varandra, det (Elevrådet hälsar att om alla följer skolans regler så skulle det bli mycket trevligare för alla. Det skulle vara bra med klockor i omklädningsrummet. Klockorna i matsalen går olika och det skapar osäkerhet kring tiden. Önskar att få duscha i duschar som finns inne vid bastun, varannan gång tjejerna och killarna. En skatepark önskas där Dungen stod (Svar direkt: Det låter som en kul idé, men just nu satsar kommunen pengar på att rusta våra skolor i kommunen. Om det blir så att vår skolgård ska rustas, och om vi får vara med och tycka till, så kan denna idé föras fram).

 

6:an: Vi vill få använda tuggummi och huvudbonad i skolan.

 

  1. Bloggen: Vi vill uppmuntra alla att gå in på vår blogg, elevrådet.se, kommentera gärna och ge oss tips och idéer vad ni vill att vi ska jobba med. Elevrådet vill göra en film med ord för hur vi ska var mot varandra för att alla ska trivas och må bra.

 

  1. Övriga frågor: Ordförande Bea skrev tillsammans med de övriga elevrådsrepresentanterna ett brev till skolans personal. Brevet handlar om att det är viktigt att elevernas frågor tas upp på något möte. Detta brev kommer att kopieras och läggas i alla postfack. Vi kommer även att lägga ut brevet här på bloggen.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Beatrice

Sekreterare: Lah Poe